e-Sense Flex

Så fungerar det

e-Sense Flex är ett trådlöst styrsystem baserat på Bluetooth mesh-teknologi där varje armatur är utrustad med en sensor. Varje sensor kan ställas in att styra antingen hela nätverket eller endast ett antal sensorer. Systemet optimeras enkelt genom appen e-Sense Flex, som finns tillgänglig på App Store och Google Play.

Trådlös kommunikation

När en armatur detekterar närvaro sprids detta meddelande genom det trådlösa nätverket. Detta meddelande kan påverka belysningen på flera olika sätt beroende på aktuell inställning. Vanligast är att tända samtliga armaturer inom nätverket men det kan också användas för att styra enskilda grupper, scener och ljusnivåer. Ett nätverk kan bestå av upp till 100 st sensorer. Systemet är också skalbart; man kan när som helst lägga till fler armaturer i ett nytt nätverk eller ändra inställningar i en befintlig installation. 

Genom att signaler skickas trådlöst behöver befintligt kablage inte dras om utan armaturerna ansluts endast med fas, neutralledare och jord.

Manuell styrning

e-Sense Flex stödjer även manuell kontroll av ljuset via trådlösa EnOcean-brytare. En parkopplad brytare kan styra antingen ett helt nätverk, en grupp av armaturer eller en enskild armatur.

Driftsättning av flera armaturer samtidigt

Med appen e-Sense Flex är det snabbt och enkelt att konfigurera flera armaturer i nätverket på samma gång. Med endast några få knapptryck ställer man in parametrarna för flera armaturer samtidigt.

Systemet meddelar när en ny version finns tillgänglig. Genom appen uppdaterar man enkelt sensorernas firmware trådlöst på plats i anläggningen.

Användningsområden

e-Sense Flex passar i exempelvis korridorer, kulvertar, källare, vindsutrymmen och trapphus, eftersom tider och nivåer kan bestämmas för varje armatur. 

Systemet passar sig även för ljusstyrning i garage då sensorerna inte påverkar armaturens IP-klassning. Möjligheten till individuell anpassning av armaturer gör att man t.ex. kan ha ett grundljus i garagets mörkare delar och en högre ljusnivå vid entréer, dörrar och portar. Välj om armaturerna ska släckas helt eller förbli tända på lågnivå när ingen vistas i lokalen. 

Installationsexempel i trapphus 

e-Sense Flex är enkelt att använda i exempelvis trapphus med många våningsplan. Armaturerna kan ställas in så att de bara tänds på planet över och under det plan där detektering sker, vilket sparar energi. Inställningen görs enkelt och snabbt genom systemets trapphusfunktion.  

 

trapphus-med-narvaro.png
 
Om rörelse exempelvis detekteras på plan 3 tänds även armaturerna på plan 4 och 2. Om personen rör sig nedåt i trappan detekterar armaturen på plan 2 och skickar en signal till armaturen på plan 1, och så vidare. Ljuset tänds hela tiden framför den som är på väg upp eller ner i trapphuset.