Utomhus: forskarna förespråkar LED

LED är det självklara alternativet för ljussättning av bostadsområden och närmiljöer. Det visar en ny forskningsstudie som gjorts av Fagerhult i samarbete med Lunds Universitet. I en jämförelse med högtrycksnatrium- och kvicksilverljuskällor var LED överlägset både vad gällde energieffektivitet och ljusergonomi.

Därför gjordes studien

Utomhusbelysning är det område där den nya LED-tekniken har fått sitt första, och största, genomslag. Långa drifttider, lång utnyttjningstid och en bättre ljuskvalitet är några av orsakerna. Då utomhusbelysningen står för cirka 1 % av den totala energianvändningen i samhället har det också varit intressant att pressa energiförbrukningen. Men det finns även nackdelar, då de ljusstarka LED-modulerna kan upplevas som bländande, om inte ljuset distribueras på rätt sätt från armaturerna. I en tid där LED har blivit praxis i samband med armaturbyten utomhus var Fagerhults syfte att säkerställa ökad ljuskomfort och energieffektivitet, och samtidigt undersöka LED-teknikens inverkan på ljusergonomin för de boende inom flerbostadsområden.

Tre ljuskällor, två bostadsområden

Studien genomfördes under i två bostadsområden – i Helsingborg och i Luleå. I Helsingborg ersattes högtrycksnatrium med LED och i Luleå ersattes kvicksilverljuskällor med LED. De nya LED-armaturerna utformades av Fagerhult med avancerad reflektorteknik för ett indirekt och väl avbländat ljus. Syftet var att uppnå optimal energieffektiv ljusfördelning utan att ge avkall på ljuskomforten.

Överlägsen verkningsgrad med LED

Studien visade att LED-armaturen hade en betydligt högre verkningsgrad och ljusutbyte än högtrycksnatrium- och kvicksilverljuskällorna. Kvicksilverljuskällan uppnådde en verkningsgrad om 47 % med ett totalt ljusutbyte på 21 lm/W, högtrycksnatriumsljuskällan hade en verkningsgrad om 37 % och (27 lm/W) medan verkningsgraden hos LED var hela 68 % (34,5 lm/W). Då ska man också ha i åtanke att ljusutbytet från samma LED-ljuskälla i armaturen dessutom har ökat med 45 % - från 51 lm/W till 74 lm/W på fyra år.

Upp till 88 % energibesparing

Under studien mättes också den faktiska energibesparingen, med och utan ljusstyrning (lågnivå). I Helsingborg, där högtrycksnatriumljuskällor byttes ut mot LED, innebar bytet en årlig energibesparing om 41 % utan ljusstyrning och på maximalt 60 % med lågnivåstyrning mellan kl. 23.00 och kl. 05.00. Om vi tillämpar ljusutbytet med dagens LED-enheter hade det inneburit ytterligare besparingar; 59 % respektive 72 %. I Luleå, där LED ersatte kvicksilverljuskällor blev energibesparingen ännu större. Här innebar bytet en besparing om 76 % utan ljusstyrning och 83 % med lågnivåstyrning. Med dagens effekt på LED-enheterna hade samma besparingar varit 84 % respektive 88 %.

Trivsammare närmiljö

Studien visade också att bytet till LED påverkade de boendes uppfattning av sin närmiljö i positiv riktning. I Luleå, där LED-armaturerna ersatte kvicksilverljuskällor, tyckte de boende att färgåtergivningen blev bättre. Man uppfattade träd och växter, fasader, bänkar och lekredskap på ett tydligare och mer tilltalande sätt. Studien visade också en markant ökning vad gäller tillgänglighet. Det blev lättare att se hinder, läsa skyltar och se detaljer; inte minst ansiktena hos dem man mötte. Man upplevde också belysningen som ljusare men mindre bländade.

LED – ett självklart alternativ till kvicksilver

I dag är hela 40 % av Sveriges utomhusbelysning baserad på kvicksilverljuskällor. Från och med 2015 förbjuds försäljningen av dessa ljuskällor enligt den nya EcoDesign-förordningen. Studien visar entydigt att valet av LED som ersättning är ett tryggt och alldeles självklart val som ger ökad verkningsgrad och energieffektivitet med bättre ergonomi än tidigare – förutsatt att armaturens ljusfördelning utformats för att förebygga bländning! De stora energibesparingarna möjliggör också en positiv kalkyl i samband med investeringen.