fagerhult_omfalt_hero.jpg

Omfältsljuset – vår himmel

I nästan sju miljoner år har människan gått på jorden. I lite över 100 år har vi haft elektriskt ljus. Ljuset i naturen är vår referens och det är det som påverkar oss mest. Det naturliga ljuset får oss att bra. Det gör oss piggare och gladare och får oss att må bättre. Vi kallar det omfältsljus, och det är ofta omfältsljuset som är utgångspunkten när Fagerhult utvecklar nya belysningslösningar.

En himmel inomhus

Omfältsljuset fungerar på samma sätt som himlen. När vi människor rör oss utomhus får vi in ljuset på samma sätt – från horisonten och uppåt. Himlen reflekterar ljuset från alla håll. Det handlar om mycket ljus fördelat över en mycket stor yta, pupillen öppnar sig och släpper in ljuset. Det är perfekta förhållanden för ögats näthinna att tillgodogöra sig ljuset. Ljus från stora ytor innebär alltså ett högt ljusintag – och det gör oss piggare. Det är det som är omfältsljus!

Omfältsljuset som ett mätbart begrepp

Fagerhult har under lång tid utvecklat lösningar med kombinationer av direkt och indirekt ljus. Indirekt ljus reflekteras mot väggar och tak – på exakt samma sätt som himlen.

Vi har också genomfört flera forskningsstudier på temat omfältsljus. De visar att ett omfältsljus på 100 cd/m2 bidrar till att skapa arbets- och skolmiljöer där människor blir piggare samt mår och presterar bättre. Därför introducerar vi nu omfältsljuset som ett mätbart begrepp i belysningsplaneringen.

Läs mer om studierna kring omfältsljus.

Räkna på omfältsljuset

För att ange ljusheten i ett rum kan omfältsljusets belysningsstyrka beräknas genom att de vertikala medelbelysningsstyrkorna på de fyra väggarna och de horisontella medelbelysningsstyrkorna i taket och på beräkningssytan (det vill säga den arbetsytan eller golvet) läggs samman och delas med sex.

Genom att använda oss av en ökad andel omfältsljus i planeringen kan vi alltså skapa hälsosammare ljusmiljöer. Därför utvecklar vi nya lösningar som är bättre anpassade för människan, och som dessutom minskar energiförbrukningen.