fagerhult_skola_miljo_5.jpg

Omfältsljusets påverkan på inlärning

Om människor blir piggare och mår bättre av ett bra omfältsljus på jobbet – vad skulle det kunna betyda för skolan? Schemalagd undervisning och en väl avgränsad arbetsplats – klassrummet – gör skolan till en perfekt miljö för att studera belysningens inverkan på människans prestation och välbefinnande. Under ett helt år genomförde vi därför en studie på en mellanstadieskola i London. Studien utfördes i samarbete med Lunds Universitet och University College London läsåret 2008–2009.

Syfte att se omfältsljusets påverkan

Syftet var att undersöka hur eleverna påverkades av att arbeta i ett klassrum med mer omfältsljus; det vill säga en större andel ljus på väggar och tak. För undersökningen ljussatte vi försöksklassrum där medelvärdet av det infallande omfältsljuset mot tak och väggytorna är ca 300 lux. Ljuset på beräkningsplanet – arbetsbordet – var som tidigare 500 lux. Belysningen hade också utrustats med dagsljus- och närvarosensorer för att optimera energiförbrukningen. 

Under hela läsåret studerades sedan elevernas prestation, vakenhet och välbefinnande (visuellt, biologiskt och emotionellt) med hjälp av intervjuer och kortisolmätningar. Resultaten jämfördes sedan med elever som gick samma skolprogram i ett likadant klassrum med standardbelysning.

 
Omfältsljuset gjorde att elever mådde och presterade bättre

Studien visade tydligt att eleverna i klassrummet med högre omfältsljus både mådde och jobbade bättre.  Under den mörkare delen av året hade de lägre nivåer av sömnhormoner och var därmed piggare. Dessutom visade de här eleverna ökad vakenhet, med en högre andel stresshormoner, under hela skolåret. De presterade också bättre resultat i ämnena matematik, läsning och skrivning under hela skolåret – och förbättringen var märkbar under den mörka delen av året. Eleverna mådde också bättre, under hela skolåret.

 

Hämta hela rapporten “Omfältsljusets påverkan”