fagerhult_skola_close_8.jpg

Det optimala arbetsljuset

Under lång tid ansågs det tillräckligt att man hade ljus på skrivbordet. Bra belysning handlade bara om det visuella, att man skulle se när man jobbade, läste och skrev. Men i mitten av 1990-talet hände något. Plötsligt stod det en bildskärm på varje persons skrivbord. Bildskärmar som reflekterade lysrörsljus, bländade och ansträngde ögat. Samtidigt lanserades de nya T5-lysrören på marknaden.

Lösningen blev Fagerhultsstandard

Fagerhult gick i bräschen för den energieffektiva och ergonomiska utvecklingen av T5-armaturer och ganska snart kom vi fram till att en kombination av direkt och indirekt ljus upp mot taket var att föredra – både ur mänsklig och energimässig synpunkt.

Lösningen blev Fagerhultstandard och allmänt accepterad på marknaden. Men vi ville också ha vetenskapliga bevis. Vilken ljusfördelning är mest behaglig i en arbetssituation? Vi började forska!

Syftet att hitta den bästa ljusfördelningen

Syftet med studien var att avgöra vilken ljusfördelning som försökspersonerna föredrog – både vad gällde synuppgiften (visuellt) och rums- och ljusupplevelsen (emotionellt).

Studien genomfördes i ett rum utan dagsljusinfall med bara ljus från belysningsarmaturer. Deltagarna placerades på fyra olika platser i klassrummet, där de fick utföra olika arbetsuppgifter. Belysningsstyrkan på arbetsbordet (beräkningsplanet) hölls konstant på 500 lux, en nivå i enlighet med svensk och europeisk standard. Vid fyra tillfällen ändrades ljusfördelningen till olika variationer av indirekt ljus och direkt ljus.

Visade att kombination är bäst

Resultaten visade att den ljusfördelning som försökspersonerna tyckte bäst om bestod av 56 % indirekt ljus och 44 % direkt ljus. Det motsvarade en väggluminans på 78 cd/m2 och en takluminans på 128 cd/m2.  Studien visade alltså att det bästa arbetsljuset är en kombination av indirekt och direkt ljus, som inte bara ger bra nivåer på arbetsytan utan också skapar omfältsljus genom att belysa väggar och tak.

Hämta rapporten “Det optimala arbetsljuset”