fagerhult_MarieUllnert.jpg

Kan rätt belysning begränsa vårdtiderna?

Det är en av frågorna man söker svaret på i en studie vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Variationer i ljusets i färg och intensitet ska hjälpa intensivvårdspatienter att hitta tillbaka till sin cirkadianska rytm.

För en bättre dygnsrytm

En patient på en intensivvårdsavdelning får ofta sin dygnsrytm störd av tung medicinering eller nedsövning. Med hjälp av belysningen hoppas forskarlaget kunna hjälpa patienterna att snabbare hitta en bra balans mellan sömn och vakenhet.

Studien ska pågå under en fyraårsperiod och leds av Berit Lindahl, Universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Ett rum med indirekt ljus

”Vi har inrett ett försöksrum på sjukhusets intensivvårdsavdelning. En lugn miljö utrustad med indirekt ljus som efterliknar dagsljuset i färgtemperatur och intensitet. På det här sättet hoppas vi kunna hjälpa patienterna att behålla sin cirkadianska rytm.

Dessutom hoppas vi att denna ”cirkadianska belysningslösning” ska bidra till att begränsa förekomsten av intensivvårdsdelirium och användningen av smärtstillande preparat. Och, i den bästa av världar: att det bidrar till att korta vårdtiderna. 

Belysningslösningen innebär att personalen har fått göra vissa eftergifter vad gäller belysningsnivåerna under natten. Vi använder lägre ljusnivåer än normalt för att inte stimulera kortisolproduktionen, självklart utan att äventyra patientsäkerheten”, säger Berit Lindahl. 

Härmar dagsljuset

Fagerhult har bidragit med belysning och kunnande i form av Fagerhults forskningschef Tommy Govén och Torbjörn Laike vid Lunds Universitet.

”Ljussättningen härmar dagsljuset. På morgonen får försöksrummet ett mer intensivt och kallare ljus för att sedan dämpas något under förmiddagen. Mellan klockan 11 och 13 dimmas belysningen ner till en varmare färgtemperatur och lägre ljusmängd. Ljusets intensitet och färgtemperatur minskas sedan gradvis framåt kvällen och gör patienten redo att möta natten”, berättar Tommy Govén.

Reglerbar färgtemperatur

Armaturerna har utrustats med ”tunable white” vilket innebär att färgtemperaturen kan regleras från 2700 kelvin till 6500 kelvin, från kallt till varmt ljus. Intensiteten kan också styras från 0 lux till 1 000 lux.

Ljus i omfältet

”Ljuset ligger huvudsakligen i omfältet, det vill säga på väggar och tak. Tanken är att vi ska hjälpa kroppen att komma i gång med produktionen av stresshormonet kortisol. Produktionen av melatonin, som styr vår sömn, är svårare att påverka. Därför är det viktigt att man i mesta möjliga mån undviker höga och stressande ljusnivåer nattetid.”