Högre omfältsljus ger bättre studieresultat

Ljuset påverkar oss inte bara visuellt, utan också biologiskt och emotionellt. Ny forskning visar att bra belysning faktiskt ökar arbetsglädjen i skolan.

Läs mer

fagerhult_skola_miljo_5.jpg

Omfältsljusets påverkan på inlärning

Om människor blir piggare och mår bättre av ett bra omfältsljus på jobbet – vad skulle det kunna betyda för skolan?


Läs mer
fagerhult_skola_close_14.jpg

Omfältsljusets påverkan på vakenhet och välbefinnande

I den här studien undersöktes det hur människan påverkas av att arbeta i ett rum med tre olika nivåer och färgtemperaturer på omfältsljuset.


Läs om studien
fagerhult_skola_close_8.jpg

Det optimala arbetsljuset

Syftet med den här studien var att avgöra vilken ljusfördelning som försökspersonerna föredrog – både vad gällde synuppgiften och känslomässigt.


Läs om studien

Det viktiga omfältsljuset

Det naturliga ljuset från himlen är vår referens genom evolutionshistoriens sju miljoner år. Måste vi sitta utomhus för att må bra? Nej, det handlar om att skapa en bra belysningslösning som stödjer mänskligt välbefinnande. Vi kallar det omfältsljus.

Läs om omfältsljuset

Kan bra belysning kompensera låga dagsljusnivåer?

Tillsammans med forskarna vid Lunds Universitet har Fagerhult klarlagt sambandet mellan ljus, vakenhet, välbefinnande och prestation.

Läs mer

Kan rätt belysning begränsa vårdtiderna?

Det är en av frågorna man söker svaret på i en studie vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Variationer i ljusets i färg och intensitet ska hjälpa intensivvårdspatienter att hitta tillbaka till sin cirkadianska rytm.

Läs mer