Klassrum

En inkluderande lärmiljö

Klassrummet är en dynamisk plats, där många undervisningsmoment ska kunna genomföras. Det är också en plats för trygghet och arbetsro. Vi vill med våra belysningslösningar vara med och skapa en inkluderande lärmiljö, för att ge alla elever goda förutsättningar att ta till sig undervisningen.

Generella belysningsråd 

Alla lärmiljöer kan kräva sin speciella anpassning, men det finns generella rekommendationer som gäller alla utrymmen. Våra lösningar planeras för att uppfylla alla standarder med 500 lx på läs och skrivytorna för att underlätta synuppgiften. För att ljusnivån ska bli tillräcklig rekommenderas flera armaturrader i klassrummet. Förser ni dessutom varje armaturrad med sensorer för dagsljusstyrning kan energianvändningen minska men eleverna får fortsatt tillräckligt med ljus via tillskott av infallande dagsljus.

Tänk också på att anpassa antalet armaturrader och egenskaper efter rummets storlek och användningsområde, dels för att undvika för stora variationer men även för att erhålla ett bra omfältsljus. I t.ex. klassrum där man arbetar med form och färg är färgåtergivningen viktig. Standard på färgåtergivningsindex är Ra 80, men en bildsal kan behöva värden på över 90. Undervisning i slöjd, bild, teknik och kemi kan kräva specialanpassad belysning.

På taket anger standarden 30 lx som krav, men rekommenderar lägst 50 lx. För att uppnå de positiva effekter som redovisats i Fagerhults studier förespråkar vi 300 lx med indirekt ljus i taket. För väggar anger standarden lägst 50 lx som krav och som rekommendation minst  75 lx. Vi förespråkar minst 250 lx för väggarna. Väl belysta tak och väggar ger ett bra omfältsljus och piggare elever som presterar bättre.