Patientrum

Komfort och funktionalitet

Patientrum på sjukhus och vårdinrättningar kan skilja sig en del i utseende, men en sak har de gemensamt – det är alltid människan som är det centrala. Både personalen och patientens behov är det som ska tillgodoses, och då är flexibilitet och hög kvalitet en förutsättning. 

Det individuella patientrummet kan ibland bli en miljö som är patientens fasta punkt under en traumatisk eller turbulent tid. Det är därför viktigt att rummet blir en så harmonisk plats som möjligt. I rummet ska ibland avancerad teknisk utrustning samsas med möjligheten att slappna av och umgås med sina anhöriga.

1. Under dagen kompletteras dagsljuset med omfältsljus för att stimulera patientens vakenhet och ge fullgott arbetsljus för personalen.

Därför är en del av belysningens roll i vårdrummet att skapa en trygg och behaglig miljö, som på bästa sätt främjar läkande och återhämtning. Belysningen ska kunna skapa möjligheten att på bästa sätt bibehålla dygnsrytmen och skapa ett rumsligt sammanhang för den som vistas där.

2. Dämpade ljusnivåer under kvällen ökar melatoninproduktionen och förbereder kroppen för nattsömnen.

För personalen ska belysningen också främja de vårdmoment och undersökningar som måste genomföras, på ett patientsäkert och lämpligt sätt. Detta måste kunna ske oavsett tid på dygnet, utan att för den sakens skull störa patientens dygnsrytm alltför mycket. Därför har vi belysningslösningar med olika färgtemperatur, skapade av hänsyn till de olika momenten och vårdpersonalens rutiner.