Vår syn på Human Centric Lighting

Vår verksamhet är baserad på att på bästa sätt kunna leverera belysningsprodukter som gör livet och arbetet enklare för människor.

Vår grundare Bertil Svenssons hade en tanke om ljuset som hjälpmedel för människan i sin vardagsmiljö. Han startade sin bana som elektriker och entreprenör när han uppfann en lampa till sin mamma i julklapp, så att hon kunde se sitt handarbete under de mörka vintermånaderna. ”Rätt ljus på rätt plats” var Bertils devis, och han var mån om att ljuset skulle komma människan till nytta.

Det vi idag vill addera till detta motto är ”rätt ljus på rätt plats – i rätt tid”. Att anpassa ljusnivåerna och färgtemperaturen efter dygnsrytmen och dagsljuset utomhus, vet vi gör stor skillnad för det allmänna välbefinnandet hos människor som vistas inomhus en större del av sin arbetsdag.

Omfältsljus

När vi människor rör oss utomhus tar vi in ljuset från horisonten och uppåt, med himlen som reflekterar ljus från alla håll. Mycket ljus fördelat över en stor yta är bra förhållanden för ögats näthinna att kunna tillgodogöra sig ljuset. Fagerhult har under lång tid utvecklat lösningar med kombinationer av direkt och indirekt ljus. Indirekt ljus reflekteras mot väggar och tak, på samma sätt som himlen och gör oss piggare. Genom att använda oss av en ökad andel omfältsljus i planeringen skapar vi hälsosammare ljusmiljöer.

Visuell komfort

Fagerhult kommer aldrig kompromissa med den visuella komforten hos våra armaturer. Vi utvecklar all ny belysning med människan i fokus. Målet är att med våra armaturer skapa en visuellt bekväm miljö för våra kunder. Detta görs genom att minimera, eller allra helst eliminera, bländning från ljuskällorna. Bländning är det obehag som uppstår när vi utsätts för en högre ljusnivå än vad ögat är anpassat för. Vi vill att armaturen ska upplevas behaglig i sitt sammanhang. Ljusets intensitet ställer mycket höga krav på distribution och avbländning. Äldre människor har en högre känslighet för bländning, därför är det viktigt att ta ljuskomfort på allvar och ha kännedom om de miljöer som ska ljussättas.

I takt med att tekniken utvecklas, utvecklar Fagerhult ny belysning. Vi gör det alltid med människan och miljön i fokus. All utveckling sker mot bakgrund av etablerad kunskap och väldokumenterad forskning.