Dagsljusets dynamik

Dagsljus kallas det ljus som finns naturligt under den ljusa delen av dygnet. Ljuset kommer från solen, och kan bestå av antingen direkt strålning, refraktion eller reflektion. Något som är kännetecknande för dagsljuset, inte minst på det norra halvklotet, är de stora variationer som sker i ljusbilden – både under dagen och året, men också beroende på väder. Därför förändras hela tiden vår upplevelse av intensiteten och färgtemperaturen på dagsljuset, utan att vi tänker på det.

Den biologiska människan 

Det är vedertaget att dagsljuset påverkar människokroppen biologiskt på ett positivt sätt. Naturligt dagsljus hjälper till att hålla balansen i våra nervsystem och med produktionen av hormoner i kroppen. Forskning har konstaterat att dagsljuset hjälper oss människor att synkronisera med den naturliga livsrytmen. För lite dagsljus kan påverka förmågan att sova, öka stressnivån samt ge humörsvängningar. Mer dagsljusexponering kan även ha positiva effekter för patienter efter operationer. Gemensamt för allt dagsljus är att det är motsatsen till traditionellt elektrisk ljus –  sällan upplevs som statiskt eller platt. Färgtemperatur, intensitet och ljusstyrka skiftar och håller oss alerta. Det är levande signaler från omvärlden som vår kropp tolkar och bearbetar.

Hur känns ett ljus?

Sedan människans begynnelse har vi levt utomhus med himlen som tak, och utsatts för det naturliga dagsljuset. Vi är tätt sammanlänkade med dagsljuset och dess skiftningar, och förändringar i det naturliga ljuset påverkar än idag vårt humör och våra känslor. Även om människan i mångt och mycket fortfarande främst är en biologisk varelse, så måste vi också beakta den psykologiska inverkan ljuset har på vårt välbefinnande. Hur upplevs de olika ljusen? Vilka känslor finns förknippade med en molnig eftermiddag i november jämfört med en solig morgon i april?

Dessa djupt rotade känslor och inställningar för vissa ljusinställningar är nära kopplade till dynamiken i dagsljus. Det är det som ligger till grund för DDL-projektet.