Fagerhult_Vialume_top.jpg

Så här tänker vi om optik och LED

God ljuskvalitet med visuell komfort är ledstjärnan för alla de personer som dagligen arbetar med utveckling av utomhusbelysning på Fagerhult. Vi utvecklar, testar och tillverkar i Sverige för den svenska marknaden. Att Fagerhult erbjuder armaturer anpassade för det nordiska klimatet är därför en självklarhet. Det finns några saker som vi är särskilt stolta över – som gör Fagerhult till vad det är:

 Optik

  • Med rätt ljus på rätt plats kan områden upplevas både behagligare och tryggare att vistas i. Därför är det viktigt att våra specialutvecklade och stora AGC-linser (Advanced Glare Control) fördelar luminansen på en stor yta. Det minskar obehagsbländningen som annars små intensivt lysande punkter kan ge upphov till. De stora linserna sitter tätt ihop och bildar ett lysande kluster som minskar bländningen ytterligare. Ljusklustret lyser även upp innerkanten av ljusöppningen så att armaturen syns på avstånd och ger god vägledning.

 

  • Fagerhults optik är optimerad efter kraven i den senaste belysningsstandarden, VGU 2015:086. Med hjälp av fem olika linsval kan vi lösa vägsituationer som t.ex. genomfartsled, lokalgata och GC-väg/elljusspår. Några av de viktigaste parametrarna som AGC-linserna  är optimerade mot är; maximalt stolpavstånd, maximalt ljus inom arbetsområdet, maximal ljusstyrkeklass och maximal bländningsklass – vid givna vägförhållanden. 

 

  • När det är mörkt och blött ute ser vi som sämst och behöver gatubelysningen som mest. Därför är vår luminansoptik utvecklad för att fungera som bäst vid den ökade reflektionen från våta vägbanor. Läs mer om våra AGC-linser 

 

  • Ett viktigt krav på dagens vägbelysning är att förebygga ljusföroreningar genom att eliminiera ljuset som sprids uppåt från armaturen. Våra produkter och optik är designade på så sätt att ljusspillet mot intilliggande områden och mot himlen minimeras och klarar därmed de höga krav på energieffektivitet som ställs på utomhusarmaturer av idag. 

 

 LED

  • Sedan 2014 har Fagerhult egen LED-kortsproduktion, vilket gör att vi kan säkra vår kvalitet, en hållbar produktion och garantera reservdelar under lång tid.

 

  • De armaturer som installeras idag kommer ge ljus i många år framöver. Vi på Fagerhult har valt att använda LED baserade på keramisk teknik s.k. High Power LED. De är robusta och anpassade för användning utomhus under lång tid. Vi driver dem med relativt låg ström, vilket både ökar effektivitet och har en gynnsam påverkan på livslängden. 

 

  • Fagerhults LED armaturer utomhus är konstruerade på ett sätt som säkrar lång livslängd. Förväntad livslängd – eller bibehållet ljusflöde – är beroende av temperaturen av LED komponenten. Därför lägger vi stor vikt under både konstruktion och provning av armaturen att temperaturer hålls så låga som möjligt. 

Stolparmaturer med stort utbud av optik

Vialume är en familj av stolparmaturer i en organisk form med tydliga kopplingar till den nordiska designtraditionen. Armaturerna erbjuder enastående visuell komfort och jämnhet.

Läs mer om Vialume

 

Evolume-familjen kombinerar god ljuskvalitet och visuell komfort med en modern kostnadseffektiv design. 

Läs mer om Evolume

 

Conledo G2 har en opal kupa som lyser upp och blir till en trygg gestalt som annonserar sig på avstånd. 

Läs mer om Conledo G2