LED_Outdoor.jpg

LED utomhus

Generellt kan man säga att LED-tekniken är det optimala alternativet för utomhusbelysning. Armaturer i utomhusmiljöer är utsatta för väder och vind, värme och kyla, vibrationer och mänsklig påverkan. Lysdioden innehåller inga rörliga eller direkt ömtåliga delar. Rätt konstruerad är en LED-armatur därför väl rustad att tåla alla de påfrestningar som utomhusmiljöerna bjuder på.

Hållbart och ekonomiskt

LED-tekniken är mycket energieffektiv och ger stora mängder ljus i förhållande till den energi som förbrukas. Effekterna på miljön i form av lägre energiförbrukning är stora, inte minst i de fall då elektriciteten kommer från energikällor som inte är miljöoptimerade.  I takt med den tekniska utvecklingen fortsätter också ljusutbytet hos LED att öka dramatiskt. 

En LED-modul har en livslängd som vida överstiger den traditionella ljuskällans. Detta resulterar i reducerad materialåtgång och lägre belastning på återvinningssystemet. Till skillnad från traditionella ljuskällor innehåller lysdioden heller inget kvicksilver, vilket är positivt ur både miljö- och återvinningssynpunkt. 

LED-armaturer är i stort sett underhållsfria under hela sin livslängd. Att slippa byta ljuskällor sparar både tid och pengar, eftersom man inte behöver ställa personal och liftar till förfogande mer än nödvändigt.

En annan fördel med LED i utomhusmiljö är att en lägre omgiv­ningstemperatur har en positiv inverkan på lysdioderna. Ljusflödet blir högre och livslängden ökar. Kombinerat med armaturhus i aluminium blir resultatet mycket tåliga och driftsäkra armaturer som behöver minimalt underhåll.