Cylindricalilluminance.jpg

Krav på cylindrisk belysningsstyrka

God visuell kommunikation och igenkännande kräver tillräcklig ljushet på objekt och framförallt på människors ansikten. Därför måste ytan och ”rymden” där människor rör sig eller arbetar vara tillräckligt belyst. Detta önskemål kan uppfyllas genom att tillräckliga nivåer för den cylindriska medelbelysningsstyrkan uppnås.

För aktivitetsytor inomhus ska den cylindriska medelbelysningsstyrkan vara minst 50 lx och jämnheten min/med ≥ 0,1 beräknat 1,2 m över golv.

För ytor där kravet på visuell kommunikation är extra viktigt exempelvis i kontor och undervisningslokaler bör den bibehållna cylindriska medelbelysningsstyrkan inte vara lägre än 150 lx med en jämnhet min/med ≥ 0,1.