Kontroll av belysningsanläggning

1. Omfattning

 • Vad skall utvärderas? Elbelysning, nödbelysning, dagsljusförhållanden, funktion och styrning, underhållsplan, eleffektivitet etc?

2. Förutsättningar

 • Gäller kontrollen nyanläggning – vilka förutsättningar har gällt vid planering av belysningsanläggningen?
 • Utvärdering av befintlig anläggning?
 • Utvärdering med eller utan dagsljus?
 • Är de uppmätta värdena nyvärden eller driftvärden?

3. Utförande/kontroll vid ljusmätning

 • Belysningsstyrkor – medelvärde/jämnhet för arbetsområdet, omedelbara omgivningen samt inom yttre omgivningen.
 • Armaturernas medelluminanser.
 • Beräkna i förekommande fall UGR-bländtalet.
 • Lokalens luminansförhållande.
 • Armaturens avskärmningsvinkel.
 • Ljuskällornas färgåtergiving och färgtemperatur.
 • Utför visuell utvärdering och intervjua personal.
 • Utför funktionskontroll.
 • Kontrollera kalibrering, inbränningstid och rådande driftförhållanden före ljusmätning.