Flödesschema för belysningsplanering

1. Analys av planeringsmål

 • Definiera verksamheten och de olika synuppgifter som kan förekomma inom lokalen över dygnets olika tidpunkter.
 • Definiera belysningskraven med avseende på säkerhet, synbehov och den visuella upplevelsen.
 • Utred behovet av nödbelysning. Definiera mål för energikonsumtion, miljö och underhåll av belysningsanläggningen.

2. Analys av planeringsförutsättningar

 • Definiera gällande föreskrifter, standarder, rekommendationer samt speciella krav från beställare och användare.
 • Definiera förutsättningarna för belysningen av rummet, arbetsplatsens art och dess arbetsområden m.m.
 • Utred villkoren för lokalens utformning, inredning, typ av bildskärmar, flexibilitet, dagsljus och lokalens karaktär.
 • Fastställ ekonomiska förutsättningar för installationen och villkoren för underhållet av belysningsanläggningen.

3. Övergripande planering

 • Utred förutsättningarna för samverkan mellan elljus och dagsljus. Kontrollera möjligheterna till dagsljusavskärmning.
 • Utred vilka ljuskällor, armaturer och belysningssystem som bäst uppfyller ställda mål och förutsättningar.
 • Utred styr- och regleringsmöjligheterna av belysningen för ökad komfort och bättre energianvändning.
 • Utför en övergripande samordning avseende övriga installationer, färgsättning och inredning.

4. Detaljerad planering

 • Utvärdera olika belysningssystem såväl ljustekniskt och visuellt som ekonomiskt (se även anvisningar i Ljusamallen, Ljuskultur).
 • Fastställ belysningssystemens optimala bibehållsfaktorer med hänsyn till underhållsförutsättningarna.
 • Utför ekonomisk utvärdering genom att beräkna livscykelkostnaderna med investering, drift och underhåll.
 • Samgranska valt belysningssystem med hänsyn till övriga installationer, färgsättning, inredning och vald utrustning.

5. Dokumentation

 • Bör utföras enligt nedan med kompletteringar enligt beställares önskemål.
 • Installationsritningar inkl. styr- och montageanvisningar samt tillhörande förteckningar över ljuskällor och armaturer.
 • Ljusberäkningar samt ev. visualiseringar som verifierar under vilken förutsättning anläggningen uppfyller ställda krav.
 • Redovisa beräkningsförutsättningar samt belysningsanläggningens underhållsplan (se anvisningar i Ljusamallen, Ljuskultur).