EN 12464-1

Variation av ljus​

Genom forskning vet vi att ljuset påverkar oss inte enbart visuellt utan även biologiskt och emotionellt. Ljuset är viktigt för vår hälsa och välbefinnande och påverkar vår vakenhet. Det kan också anpassa och stimulera vår biologiska klocka samt vårt psykiska tillstånd.

Variationer i ljusförhållanden över tid med avseende på intensitet, belysningsnivåer, fördelning, omfältsljus och färgtemperatur kan stimulera människors vakenhet och välmående på ett positivt sätt.

Office-biological+emotional-HCL.gif