calculation points.jpg

Antal beräkningspunkter

Ett rutnät med beräkningspunkter ska skapas för att beräkna och kunna kontrollera medelbelysningsstyrkan och belysningsstyrkans jämnhet inom arbetsområdet, den omedelbara omgivningen samt den yttre omgivningen.

Det lägsta antalet beräkningspunkter som skall användas skall beräknas enligt nedan angivna formel.

Notera att beräkningspunkternas avstånd och placering inte ska sammanfalla med avståndet mellan armaturerna i rummet. Rutnät som närmar sig formen av en ruta eller kvadrat är att föredra och förhållandet mellan avstånd i längd och bredd för rutnätet bör hållas inom 0,5 till 2.

Följande formel för maximalt avstånd mellan beräkningspunkter i rutnätet:

  • P = 0,2×5 log d
  • Där p < 10
  • d – är den längre sträckan för ytan
  • p – är maximala avståndet mellan beräkningspunkterna

Ett band på 0,5 meter från respektive yttervägg kan undantas i beräkningen utom när ett arbetsområde förekommer inom denna zon. På liknande sätt beräknas även storleken på rutnät för väggar och tak och även här får ett band på 0,5 m undantas från respektive ytterkant.

Nedan följer en lista med exempel på maximala avstånd mellan beräkningspunkter enligt ovanstående formel baserad på storleken och längden på arbetsområdet.

Längd på ytan
Maximalt avstånd mellan beräkningspunkter
0,40 m 0,15 m eller minst 3 punkter
0,60 m 0,20 m eller minst 3 punkter
1,00 m 0,20 m eller minst 5 punkter
2,00 m 0,30 m eller minst 6 punkter
5,00 m 0,60 m eller minst 8 punkter
10,00 m 1,00 m eller minst 10 punkter
25,00 m 2,00 m eller minst 12 punkter
50,00 m 3,00 m eller minst 17 punkter
100,00 m 5,00 m eller minst 20 punkter

 

Exempel på antal beräkningspunkter för kontroll av belysningsstyrkor och jämnhet i klassrum och på kontorsarbetsplatser

 fagerhult_floderschema_1

Arbetsområde inom ett standardklassrum utan arbetsplatser vid väggar.

 

 fagerhult_floderschema_2
Tillägg med separat arbetsområde inom väggzonen. Arbetsområde och omdedelbar omgivning kontrolleras.

 

 fagerhult_flodesschema_3

Definierat arbetsområde på 0,6 m inom ett cellkontor med omedelbar omgivning som ett band runt arbetsområdet med en bredd av minst 0,5 m. Samt en yttre omgivning som ett band runt den omedelbara omgivningen om minst 3 m men där yttre omgivningen tangerar vägg begränsas området för den yttre omgivningen av en zon 0,5 m från rummets väggar.