Modelling.jpg

Modellering

Modellering är balansen mellan diffust och riktat ljus och är en egenskap hos ljuset att få ett belyst föremål att se naturligt ut så det varken blir för utslätat eller för hårt eller skarpt belyst. Det allmänna utseendet för en interiör förstärks när dess strukturdrag samt människor och föremål inom rummet belyses så att form och textur visas klart och behagligt.

Detta sker när ljuset huvudsakligen kommer från en riktning, skuggorna som är nödvändiga för god modellering formas då utan förvirring.

Belysningen bör normalt inte vara för riktad eftersom den då kan ge upphov till för skarpa och hårda skuggor. Den ska heller inte vara för diffus eftersom föremålen och rummet då upplevs alltför tråkiga och utslätade och det blir svårt att uppfatta rummet och dess detaljer.

För att uppnå ett bra resultat för modellering bör förhållandet mellan cylindrisk och horisontell belysningsstyrka i referensplanet kontrolleras. Ett värde mellan 0,3–0,6 ger en fingervisning om god modellering.

Värdena för de cylindriska och horisontella belysningsstyrkorna ska beräknas och kontrolleras i samma mätpunkter.