Visuella förhållanden

De sju grundbegreppen

Ljus och mörker, kontraster, är det som gör att vi uppfattar rummet. Det formar hur vi upplever en plats, och vilka känslor vi har inför det. Samma rum, i två olika ljussättningar, kan uppfattas och upplevas helt olika.

Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp (listade nedan) som kännetecknar de delar av synintrycken som vi kan iaktta och beskriva. Det går att träna upp sin förmåga att se och utnyttja de visuella förhållandena, och hur de samspelar med de fysiska förhållandena i ett rum.

 

LJUSNIVÅ

– hur ljust respektive mörkt det är i rummet.

LJUSFÖRDELNING

– var det är mörkare respektive ljusare i rummet.

SKUGGOR

– hur de faller och deras karaktär.

BLÄNDNING

– var ljuskällan finns och hur märkbar den är.

REFLEXER

– var de finns och deras karaktär.

LJUSFÄRG

– hur ljusets färgton uppfattas.

YTFÄRGER

– om det ser naturligt eller förvanskat ut.