Devina

Crafted not 
Manufactured

Parkarmaturens arvtagare

Stadens hjärta, människans samlingsplats, ett rum utan gränser. Parken har alltid erbjudit oss en fristad full av liv och rörelse eller en stund för eftertanke, en naturlig mötesplats. Devina tillför med sin konstellation av tekniskt genomarbetad design ett visuellt uttryck såväl som visuell ljuskomfort. Den moderna tidens lykta, som sätter parken i fokus. Med sina olika egenskaper öppnar den för möjlighet att få en unik prägel på stadens karaktäristiska byggsten.

Familjen

Inspirerad men inte
definierad av naturen.

De fyra fördefinierade Devina-modellerna har skapats med de fyra årstiderna i åtanke. Materialen och uttrycken har kopplats till olika nordiska fenomen och tider på dygnet.

Devina

Den perfekta cylindern.

Globen har varit en av de dominerande modellerna ända sedan 1930-talet. Varför? På grund av sin tidlösa och vackra form. Ur belysningsperspektiv är den dock allt annat än optimal. Ljuset strålar åt alla håll utan tydlig riktning. Om ljuskällan får fritt spelrum bländas ögat och skapar ljusbarriärer i utomhusmiljön.

Vi ville kombinera en attraktiv, tidlös form med god ljuskvalitet och tillämpade därför en av de mest grundläggande designprinciperna i historien: det gyllene snittet. Med sina exakta proportioner skapar cylindrarna en perfekt symmetri. Ljuset kontrolleras via den övre reflektorn så att bländning och ljusförluster förhindras.

Devina är ett uttryck för den enklaste och mest naturliga av alla former och kan inte definieras utifrån trender eller en specifik tidsepok.

Med andra ord, den perfekta cylindern.

Dimensions of Devina

The human eye always searches for symmetry as it exists in nature. So we thought, why not ask nature for advice?


Kai Piippo, ÅF Lighting

Image

Nya generationen stadsbelysning

Gatlyktan har gått från att vara ett navigeringsverktyg till att lysa upp våra 24-timmarssamhällen och är idag en självklar del av stadslandskapet. Ljusdesignern Kai Piippo och etnologen Jan Garnert har kartlagt lyktans historia.

"We can identify at least three different popular designs that actually has influenced the outdoor lighting design since then; the industry lamp, the lantern with the steel sheet ‘hat’ and the globe."

 

Jan Garnert, lighting historian 

Lena

Det glittrande nordiska sommarljuset

Devina Solglitter är ett kreativt samarbete mellan Fagerhult och Orrefors glasbruk. ”Jag ville återskapa det glittrande ljus som utmärker den nordiska sommaren”, säger formgivaren Lena Bergström.