fagerhult_kungsholm_strand.jpg

Ny belysning sparar energi på Kungsholms strand

Avancerad ljusstyrning kan nästan halvera energiförbrukningen i det offentliga utomhusrummet utan att människors trygghet blir lidande. Det visar en studie på Kungsholms strand i Stockholm (2012). Bakom projektet står Stockholms stad i samarbete med Fagerhult, Tritech och Sustainable Innovation.


40 procent energibesparing

Vid Kungsholms strand har energiförbrukningen reducerats med 40 procent genom installation av ett avancerat ljusstyrningssystem. Syftet med studien är att ta reda på om smarta ljusstyrningssystem kan användas för att minska energiförbrukningen i stadsmiljöer – utan att det påverkar tryggheten och den visuella komforten negativt.

 

Fagerhult i samarbete

Stockholms stad har bekostat den tekniska infrastrukturen. Projektet har delfinansierats av Energimyndigheten via Sust (Sustainable Innovation) som har samordnat projektet. Fagerhults Belysning och Tritech har utvecklat armaturer och styrsystem samt bidragit med kompetens.

Överlägsen favorit

Fem olika belysningsscenarion testades och utvärderades under hösten 2012. Den modell som idag finns på plats var en överlägsen favorit, enligt en studie som gjordes av Harita Undurty Surya och Efi Stragali (handledare) vid Kungliga tekniska högskolans (KTHs) ljuslaboratorium.

Individuell styrning

Totalt har 750 meter och 34 Azur LED-armaturer placerats ut längs Kungsholms strand. Varje armatur har sensorer som känner av när en fotgängare eller cyklist närmar sig. Armaturen styrs individuellt, men samverkar ändå med de övriga. Om ingen rör sig på vägen dämpas belysningen till hälften av ljusstyrkan, men när någon kommer tänds belysningen automatiskt till full nivå i grupper om sju armaturer åt gången i anslutning till trafikanten.

Fyra armaturer ger ljus cirka 60 meter framåt och tre armaturer förblir tända bakom när fotgängaren eller cyklisten har passerat. Efter en minut återgår ljusnivån till den dämpade nivån allteftersom trafikanten lämnar området bakom sig.

Enorm besparingspotential

I Stockholms parker och vid allmänna stråk finns omkring 50 000 ljuspunkter som förbrukar uppskattningsvis 14 miljoner kWh per år. "Besparingspotentialen är enorm. Tekniken är mycket intressant för framtiden", säger Anders Hedlund, belysningsingenjör vid Trafikkontoret, Stockholms stad.

Undurty Surya Harita, B.Arch, M.Sc in Architectural Lighting Design

Harita är en arkitekt från Indien som efter sin examen i arkitektur bestämde sig för att fördjupa sig ytterligare i ämnet ljusdesign. Detta ledde henne till masterprogrammet vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige.


"Ljus och människor" är det ämne som intresserar henne mest, och enligt henne, utgör den viktigaste beståndsdelen inom ljusdesign.

Vill du läsa mer?

Titta i projektpresentationen »

För ytterligare information 

Mats Wernberg
Telefon: 08-522 35 955, e-post mats.wernberg@fagerhult.se

Anders Hedlund, Stockholms stad
Telefon: 08-508 26 290, e-post anders.hedlund@stockholm.se

Maria Erlandsson (om bildmaterial)
Telefon: 08-508 26 011, e-post maria.erlandsson@stockholm.se

Jan Kristoffersson
Telefon: 070-645 37 56, e-post jan.kristoffersson@sust.se

Ola Kjellstrand
Telefon: 070-817 01 97, e-post ola.kjellstrand@tritech.se