Guider för gatu- och vägbelysning

 

Som en ingång för en dialog har vi satt ihop snabbguider som en första fingervisning – baserat på ljusberäkningar enligt VGU.

Det är dock viktigt att tänka på att alla utomhusmiljöer och projekt är unika och vår erfarenhet visar att varje armatur därför bör sättas in i ett större sammanhang. Först då kan man försäkra sig om att den ger den effekt som önskas med tanke på den kringliggande miljön. En armatur som ger bra belysning på en gata kan nämligen visa sig vara helt fel på en annan.

För att uppnå en optimerad lösning med rätt val av optik och visuell komfort rekommenderar vi alltid en dialog för varje projekt. Med en provbelysning kan vi se hur armaturen samspelar med övrig belysning i området och kontrollera t.ex. ljusspridning, ljusintensitet och färgtemperatur. Vi ställer oss alltid frågan; För vem och hur belyser vi? När vi vet det, då kan vi göra ett bra val av armatur.

 

Gångväg

Se guide
 

Gång- och cykelväg

Se guide

 

Lokalgata, 30 – 50 km/h

Se guide

 

Huvudgata

Se guide

 

Genomfart

Se guide

 

Parkering

Se guide