Avancerad teknik till en låg investeringskostnad

Evolume kombinerar utmärkta ljusegenskaper och visuell komfort med en modern kostnadseffektiv design. Tack vare sitt platta utseende smälter stolparmaturen väl in i en mängd olika miljöer. 

Du kan välja från ett brett utbud av optik anpassad för olika användningsområden och optimera lösningen med ljusstyrning för att minska energiförbrukningen ytterligare. Det gör Evolume-familjen till en framtidssäker investering.  

Ladda ner pdf om Evolume

fagerhult_evolume_intro.jpg
fagerhult_evolume2.jpg

Evolume 2 för vägbelysning

Nu växer familjen Evolume med ett kraftfullare alternativ med höga ljusflöden. Med stolparmaturen Evolume 2 kan vi erbjuda kompletta, energieffektiva belysningslösningar för hela stadsmiljön. Evolume 1 har mött behoven vid stadsgator, gång- och cykelvägar samt mindre parkeringar. Evolume 2 är en större armatur med avancerad optik som erbjuder ett ljusflöde upp till 18 300 lumen – en kraftfullare version avsett för vägbelysning vid bredare huvudgator, motorvägar och storparkeringar.

En vägbelysningsanläggning kan omfatta hundratals stolpar och i det sammanhanget blir varje watt viktig. Därför har Fagerhults utvecklingsteam fokuserat på att få ut så mycket ljus som möjligt ur armaturen.

Evolume 2 finns som 3000 K (730)  eller 4000 K (740)

Visuell komfort

För oss på Fagerhult innebär visuell komfort att ljuset från belysningen ska vara en positiv upplevelse – både för den som ser ljuset på håll och för den som befinner sig i ljuset. Med hjälp av Fagerhults specialutvecklade AGC-linser (Advanced Glare Control) har vi lyckats minimera bländningen och skapat en god jämnhet.

Linserna är extra stora och sitter tätt ihop i ett enda lysande kluster – en utformning som optimerar den visuella komforten. Linserna är till och med försänkta i armaturen för att minimera bländning. 

Läs mer om visuell komfort

Optimerad optik

Belysningstekniskt är Evolume optimerad efter kraven i den senaste belysningsstandarden och du kan välja mellan ett flertal linser med olika ljusfördelningar. De är anpassade för olika användningsområden – allt från vägar, gator, parkeringar, gång- och cykelvägar.

Med visuell komfort och jämnhet som grund, är våra AGC-linser (Advanced Glare Control) optimerade för maximalt stolpavstånd, maximalt ljus inom arbetsområdet, maximal ljusstyrkeklass och maximal bländningsklass – vid givna vägförhållanden. 

Läs mer om våra AGC-linser

Energibesparing med CLO och nattsänkning

Ljusflödet minskar med tiden hos LED-dioder. En ny diod ger mer ljus än en diod som har varit i drift ett tag. I Evolume används därför CLO (Constant Light Output) som standard. Det innebär att drivern programmeras så att den levererar mindre ström i början av servicelivslängden och mer ström i slutet. Ljusflödet förblir konstant, vilket ger stor potential till energibesparingar.

Med hjälp av nattsänkning kan stora energibesparingar göras utan att belysningen släcks. Evolume erbjuder olika versioner av nattsänkning vilket innebär att ljusnivån regleras ned till 50 % under ett förutbestämt antal timmar, för att därefter återgå till full nivå. Det kan ge en energibesparing på upp till 25 % utan att ge avkall på trygghetskänsla eller visuell komfort. 

Läs mer

Trådlös närvarostyrning för aktiva utomhusmiljöer

e-Sense Motion är ett energieffektivt styrsystem som kan programmera ljuset efter behoven för den specifika platsen. Vid närvarodetektering regleras ett bestämt antal armaturer upp till en förutbestämd ljusnivå, t.ex. 100 %. De tänds upp framför dig och förblir tända bakom dig en inställd tid efter att du har passerat. 

Upptäck fördelarna med e-Sense Motion

Anpassat för ditt projekt

Alla projekt har olika förutsättningar. Därför kan de olika stolparmaturerna Evolume enkelt anpassas avseende ljusflöden, färgtemperatur, kablar och annat som kan vara avgörande för anläggningens funktionalitet. 

Med Fagerhults gedigna belysningskunskap kan vi göra projektanpassningar efter dina behov – med hög leveranssäkerhet. 

För mer information, hitta din Fagerhultkontakt här

Relaterade referenser