fagerhult_hemmakontor_standard_hero6.jpg

Ljusstyrning i kontor

Dagens kontor utgörs av många olika rum eller områden med olika syften. Beroende på rummets eller områdes funktion har du många möjligheter att välja mellan när det gäller ljusstyrning.

Först och främst måste belysningen vara utformad för de som arbetar på kontoret, med fokus på deras visuella behov och komfort, kort sagt, en bra ljusdesign. Men belysning det handlar inte bara om synuppgiften, ljus kan också hjälpa till att stödja biologiska funktioner – vakenhet och välbefinnande – och har också en hög emotionell påverkan. Människor mår bättre och trivs bättre i bra ljus! I den bästa av världar skulle alla själva kunna styra sin belysning, baserad på egna behov, men vi vet också att det inte alltid är praktiskt möjligt.

Även utan styrning erbjuder ofta dagens belysningslösningar en mycket hög energieffektivitet och i kombination med ljusstyrning kan energinotan sänkas ytterligare.

Energibesparing

Styrning med närvaro innebär att närvarosensorer känner av om det är någon i rummet och systemet dämpar eller släcker belysningen helt när rummet är tomt. Det finns två sätt att göra detta; 

  • Närvarostyrning – belysningen slås på automatiskt när närvaro detekteras och släcks eller dimmas till en viss nivå när det inte finns någon närvaro i rummet eller området.
  • Frånvarostyrning – någon måste slå på belysningen, men den släcks eller dämpas till en viss nivå när det inte längre finns någon närvaro detekterad i rummet eller området.

Konstantljusstyrning innebär att en ljussensor mäter ljusnivån på ytorna i sensorns detekteringsområde och ser till att det finns tillräckligt med ljus. Är det tillräcklig mycket infallande dagsljus sparar styrsystemet energi genom dimma eller släcka den elektriska belysning.

Medarbetarnas komfort

Förutom den positiva effekten av en bra ljusdesign kan också ett ljusstyrningssystem bidra till ökad komfort för de som arbetar på kontoret. Ljusdesignen kan utformas för de användargrupper eller ytor där kraven är högst och via styrsystemet kan belysningsnivåer anpassas till andra, mindre krävande, användargrupper eller områden. 

Möjligheter till individuell ljusreglering innebär att användaren kan anpassa ljuset beroende av visuell uppgift eller humör. Forskning har visat att möjligheten att kunna styra ditt egen ljus är mycket positivt för människor.

Tänk på att om någon är kvar på kontoret till sent på kvällen bör inte belysningen släckas helt i områden där ingen är närvarande även om det är det bästa sättet att spara energi. Här rekommenderar vi att ljuset istället för att släckas sänks till en låg nivå. Att sitta i ett upplyst område omgiven av mörker kan vara en mycket stressande situation.

Fler möjligheter

Med belysningsstyrning är det också möjligt att skapa  effekter på  byggnaden genom att låta rum åt framsidan vara tända på en låg nivå nattetid. Se till att du har samma färgtemperatur och nattljusnivåer i alla rum, annars blir resultatet det motsatta.

Rekommenderat e-Sense-system

Individuella kontor: e-Sense Tune eller e-Sense Active
Kontorslandskap:  e-Sense Active