fagerhult_litenkonferens.jpg

Mötesrum blir allt viktigare i moderna kontor

Alla mötesrum har ett syfte, att få till kreativa, skapande möten. Som ljusplanerare bör du ha en sak i tankarna: Ta ut svängarna!

Ett rum för kreativitet. Här krävs belysning som snabbt kan ställas om från stämningsljus till fullt arbetsljus. Centralt placerad hänger en Tibi som ger ett behagligt ljus på väggar och tak. Armaturens design gör det möjligt att leka med upphängningen utan risk för bländning. För att skapa ytterligare dynamik har vi ljussatt väggarna med Pleiad Wallwasher G4.

I det lilla rum har vi planerat för en intim och varierad atmosfär som understryker den avslappnade inredningen. Den nedpendlade armaturen (Appareo Cirkulär) binder samman möbleringen av sittgruppen och ger nödvändigt arbetsljus. Samtidigt ger den en viss andel indirekt, rumsskapande ljus upp mot taket. Wallwashers (Pleiad G4) utmed båda väggarna skapar ett kreativt omfältsljus och bidrar till att definiera rummet.

De dekorativa, trädformade klädhängarna kan accentueras av infällda spotlights och blir funktionella konstverk i rummet. Naturliga former och grönska påverkar vår kreativitet i positiv – även om växterna inte är levande.

Produkter

Sweep 500 med Deltabländskydd i kombination med det indirekta ljuset skapar ett bra ljus för effektiva möten. Möblering och ljussättning med pendlade Sweep ger en intim känsla i rummet där bordet och mötet blir det naturliga centrumet. Utmed väggarna Pleiad Wallwasher G4 för ett kreativt omfältsljus och att definiera rummet. Armaturvalet möjliggör en Tunable White-styrning i hela rummet.


Ett konferensrum som har ljussatts speciellt med tanke på videomöten och bildvisning. Infällda Indigo LED med sin sekundärreflektor ger ett bra allmänljus, minskar risken för skuggor och framhäver mötesdeltagarnas ansikten. Ljusplaneringen med Indigo LED gör inredningen oberoende av armaturplacering och rummet kan enkelt möbleras om utan att den visuella komforten påverkas.

Produkter

Ett stort, representativt konferensrum för mer officiella kundmöten och styrelsemöten. Det stora konferensbordets centrala plats understryks av två Freedomlinjer som tvinnar sig runt varandra och följer bordet i hela dess längd. Infällda Pleiad Evo utmed väggarna bidrar till ökad rumslighet och visuell komfort. Variationen i ljussättningen hjälper mötesdeltagarna att hålla sig alerta även under långa dragningar.

Produkter

Sluttande rum och höga takhöjder kräver belysning som ger bra ljus utan att blända. De många användningsområdena ställer krav på en flexibel ljussättning och ljusstyrning är ett måste i den här miljön. Förprogrammerade scener underlättar för både medarbetare och besökare. Planeringen styrs av europastandarden EN 12464-1 som lägstanivå.

Omfältsljuset, i form av vertikalljus mot väggarna är viktigt. Ljuset på främre delen styrs separat allt efter vad som pågår där. Likväl som att ha scener med olika belysningsnivåer är det smart att även styra färgtemperaturen. Med tidsstyrning ger ljusets färg deltagarna en uppfattning om tiden på dagen eller så kan färgtemperaturen användas för att skapa olika scener.

Produkter

Tänk på det här

Direkt och indirekt ljus

En nedpendlad armaturen binder samman möbleringen av sittgruppen och ger nödvändigt arbetsljus. Samtidigt ger den en viss andel indirekt, rumsskapande ljus upp mot taket.

Känslan av omfältsljus

Wallwashers utmed båda väggarna skapar ett kreativt omfältsljus och bidrar till att definiera rummet.

Naturliga inslag

Dekorativa inslag i rummet, som växter, kan med fördel accentueras av spotlights. Naturliga former och grönska påverkar vår positiv i kreativ riktning – även om växterna inte är levande…