Fagerhult_Kommunikationsyta.jpg

Rum för att synas och ses

Kommunikationsytor är inte bara korridorer, det kan likaväl vara ett stråk igenom kontoret.


Belysningen kan användas för att tydliggöra rummets olika funktioner och bidra till strukturen i det öppna kontoret. Ett mer effektivt utnyttjande av kommunikationsytor – till exempel för förvaring, pappershantering eller telefonhytter – ställer ökade krav på belysningen. Infällda Multilume Dropped ger ett effektivt och behagligt ljus; lite av ljuset slår upp i taket vilket ger bidrar till rumskänslan. Downlights utmed takkanten skapar variation i ljusmiljön.

Produkter


Ena väggen består av ett långt glasparti med mötesrum och kontor. Här krävs en ljussättning som inte bländar dem som jobbar i rummen innanför. Eftersom vi bara kan arbeta med taket och den motstående väggen, har vi valt en hörnmonterad armatur  som ger ett vackert släpljus i taket och på väggen. Konsten på väggarna accentueras med infällda spotlights. En lösning som ger liv åt en yta som lätt annars förblir outnyttjad och upplevs som tråkig.

Produkter