Miljön får ett striktare uttryck med infällda downlights Pleiad. Armaturerna är försedda med ett glastillbehör som har en bländskyddsfunktion. Lösningen innebär en mindre andel indirekt ljus och fokuserar mer på ljusnivåerna över golv och ansikte. Fino har här placerats på sidan om speglarna vilket ger riktat ljus med koncentration framför och kring ansiktet.

Produkter

Fino LED

En väggmonterad armatur för belysning av bland annat speglar och som lämpar sig lika väl i hygienutrymmen som i kapprum eller korridorer.

Gå till produkt

Pleiad Comfort G3

En downlight med mycket goda ljusegenskaper och mekanisk avskärmning på 45°. Medel- eller bredstrålande. Finns även med Tunable White för dynamiskt ljus.

Gå till produkt

Pleiad Evo

En downlight med mycket goda ljusegenskaper och mekanisk avskärmning på 25°.

Gå till produkt