Guider för belysning av kontor

Tänk på det här när du planerar kontorsbelysning. Användaren bör ha möjlighet att påverka belysningen. Ljusbehovet är individuellt och förändras med åldern. Använd belysningen för att tydliggöra ytornas olika funktioner och ge rummet struktur. Funktionerna kan stöttas av programmerade scenarion för olika armaturgrupper. Tekniken är en viktig del och en förutsättning för moderna kontor. Belysningen ska inte reflekteras i skärmar och mötesrum bör ljusplaneras speciellt med tanke på videokonferenser.

Individuella kontor

Individuella kontor har mer än en funktion. Arbete, förtroliga samtal, möten… Tänk på belysningen!

Läs vår guide till bra belysning i induviduella kontor  

 

Öppen kontorsmiljö

I storkontoret måste vi tänka på mångas behov, samtidigt. Alla ska må bra, alla ska se, alla ska trivas oavsett ålder och arbetsuppgift.

Läs vår guide till bra belysning i öppen kontorsmiljö  

 

Mötesrum

Alla mötesrum har ett syfte, att få till kreativa, skapande möten. Som ljusplanerare bör du ha en sak i tankarna: Ta ut svängarna!

Se guide för mötesrum  

 

Aktivitetsytor

Det är svårt att sätta en funktion på denna ytan eftersom den fungerar på så många olika sätt så vi väljer helt enkelt att kalla den aktivitetsyta.

Se guide för aktivitetsytor  

 

Kommunikationsytor

Kommunikationsytor är inte bara korridorer, det kan likaväl vara ett stråk igenom kontoret.

Se guide för kommunikationsytor  

 

Entré och reception

ODu får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Hur klyschigt det än låter, så är det sant. Måla med ljus och skapa välkomnande entréer och receptioner.

Se guide för entréer och receptioner  

 

Garage och parkering

Ljuset har en rumsskapande funktion och bidrar till en ökad trygghetskänsla.

Se guide för garage och parkering  

 

 

Hygienutrymme

Bra ljussatta hygienutrymmen bidrar till ett fräscht utrymme som är lätt att underhålla och trevligt att besöka.

Se guide för hygienytrymmen