Fagerhult_ABO_Landing.jpg

Det aktivitetsbaserade kontoret

Kommunikationssamhället har påverkat utformningen av kontoret. Det traditionella kontoret är utformat för två aktiviteter: enskilt arbete vid skrivbordet eller möten. Ett aktivitetsbaserat kontor är istället utformat för att skapa möten, att underlätta olika typer av arbete och stimulera ständig rörelse och förändring, vilket ökar produktiviteten i en bredare syn på arbetet.

Det aktivitetsbaserade kontoret planeras och baseras på öppna ytor som kompletteras av ytor där alla väljer en lämplig plats för olika aktiviteter. De olika områdena är utformade så att de snabbt och enkelt kan anpassas till olika behov, för möten, kommunikation och koncentrerat arbete.

Allt fler organisationer omformar kontorsmiljön för att stödja nya, moderna sätt att jobba. Aktivitetsbaserade kontor kan spara lokalyta och öka flexibiliteten i bemanningen, samtidigt som de erbjuder miljöer både för möten och för koncentrerat arbete. Att göra kontoret aktivitetsbaserat handlar i lika hög grad om nya arbetssätt och ny kultur som om arkitektur och möbler. Passar det för alla verksamheter? Är det bra för arbetsmiljön, och hur gör man för att åstadkomma en positiv process?