fagerhult_industry_warehouse.jpg

Lager

Lager och logistikcentra kan vara mycket stora. De är också ofta höga för ett effektivt utnyttjande av ytan. Även om vi, när vi tänker på lager, ser bilden av rad efter rad av höga lagerhyllor, innehåller ett lager också ytor för uppställning, packning och lastning/lossning. Det innebär också att belysningen måste anpassas efter höjden och hur ytorna används. Ett distributionscenter kanske har en högre användningsgrad än förrådsytorna i en industri.

Här har vi placerat InduLED medelstrålande, 12 000 lumen, i en lagergång. Här sitter armaturerna tätare än i lösningen nedan med Hero och ger därför ett vertikalljus på det lagrade godset med bättre jämnhet.

 

Här har vi istället placerat medelstrålande Hero 12 000 lumen i samma lagergång. Här behöver vi färre armaturer vilket  ger ett längre avstånd mellan armaturerna men vi förlorar lite i jämnheten på de vertikala ytorna. 

Produkter

Packytan kan vara automatiserad eller manuell men det finns alltid personal på plats för att se till att rätt saker kommer i rätt paket på rätt pall. Ett bra ljus underlättar synuppgiften och bidrar till att undvika misstag. Lägsta kravet är 300 lux men vid manuella förpackningsbord bör man sträva efter 500 lux.

Här har vi valt bredstrålande Hero 12 000 lumen som ger ett bra, underhållsfritt, ljus från höga höjder utan att tumma på ljuskomfort, avbländning och energieffektivitet.

Produkter

Området används intensivt vissa tider på dygnet och mer sporadiskt andra beroende på när leveranser sker. Ett enkelt styrsystem kan dimma ner belysningen när ytan inte används och se till att det alltid finns ljus när det krävs. Oavsett tid hanteras gods och dokument och det gäller att personalen kan läsa etiketter och fraktdokument utan problem. Ett misstag kan resultera i en besviken kund i telefon dagen efter. Kravet är 300 lux.

Här har vi använt InduLED bredstrålande, 12 000 lumen, med linjeprisma för bättre avbländning och ljuskomfort för de som arbetar i utrymmet.

Produkter

Tänk på det här

Ljusplanering i det stora

Ju högre lagerhyllorna är, ju mer ljus krävs för att nå hela vägen ner i gången. När det gäller lager, säger EN 12464-1 att utrymmen som används kontinuerligt, där det krävs liten uppfattning om detaljer, ska vara belysta till 200 lux. Bemannade gångar ska ha minst 150 lux vid golvnivå. Används inte gången kontinuerligt räcker det med 100 lux i golvnivå. När det gäller vertikal belysning är lägsta kravet 50 lux men man bör sträva efter minst halva nivån av det horisontella värdet.

Ljusplanering i det lilla

Ofta planeras lagret som en stor yta men även ett lager innehåller arbetsplatser där någon står framför en terminal, packar på en bänk eller hanterar fraktdokument. Addera ljus just där och personalen får en mycket bättre chans att göra ett bra arbete. Här räknas det som en arbetsplats för kontinuerligt arbete och 500 lux är önskvärt.

Ljusstyrning och energibesparing

En del av bedömningen av lagret och funktionerna bör vara en översyn av hur lagret faktiskt fungerar och används. Det kanske inte är nödvändigt att belysa hela lagret hela tiden? Ljusstyrning blir en allt vanligare komponent i framför allt lagergångar eller förrådsutrymmen. Om det inte finns någon i gången dimmas den ner för att dimmas upp när trucken kör in.