Ljus och hälsa inom sjukvården

Oberoende studier har visat att det finns ett direkt samband mellan dagsljus och vår känsla av välbefinnande. Ljus har en positiv effekt på den mänskliga organismen och styr viktiga processer. Vår biologiska klocka styrs av ljusets intensitet och spektrala sammansättning – där den blå delen av spektrat spelar störst roll.

 Brist på dagsljus i längre perioder skapar sömnproblem eftersom produktion av sömnhormonet melatonin och stresshormonet kortisol kommer i otakt. Dessa hormoner reglerar dygnsrytmen och belysningskoncept som är i samklang med vår interna klocka stödjer vårt välbefinnande.

Ljuset ut patientens synpunkt

Patienter har sällan möjlighet att komma ut och tillbringar den största delen av tiden på sjukhuset i patientrummet. Själva sjukhusvistelsen kännas ofta främmande och obehaglig och ljussättningen av rummet blir otroligt viktigt, emotionellt, biologiskt och visuellt.

Rätt planerat kan ljuset medverka till att skapa en positiv upplevelse och bidra till minskad stress i en annars obekväm situation. Den kliniska situationen blir mindre formell, mindre hotfull och mer bekväm genom strategisk användning av färgat ljus eller ljus som långsamt ändrar färg över dagen.

Rent visuellt behöver patienten ett ljus som är anpassad till patientens behov och som patienten själv kan kontrollera. Belysningsplaneringen ut patientens synvinkel handlar alltså om att se helheten, från att skapa ett biologiskt effektiv ljus som kan bidra till att främja återhämtningen till ett bra läsljus eller ett ljus för att hitta till toaletten på natten.

Se våra lösningar för ljussättning av patientrummet.

Personalens ljus

Personalen behöver ett bra utformat arbetsljus som bidrar till säkrare diagnoser och bättre behandling av patienterna. Samtidigt påverkas även personalen biologiskt och emotionellt av ljuset. Mycket dagsljusinsläpp är bra för alla eftersom det hjälper vårt undermedvetna att hålla koll på tiden. Bäst är naturligtvis att gå ut på rasten.

Ett bra planerat arbetsljus med mycket omfältsljus lyser upp väggar och tak samtidigt som ljuset på själva synområdet är tillräckligt. Omfältsljus från stora ytor ökar pupillens ljusintag och håller personalen pigg och alert genom långa arbetspass under dygnets alla timmar.

Förinställda ljusscener gör det enkelt för personalen att reglera ljuset i olika rum. Ibland behövs mer ljus, ibland mindre. Personalen kan utföra sitt arbete samtidigt som stunderna med högre ljusnivåer i exempelvis patientrummet kan begränsas. Beroende av verksamheten bör undersökningsljuset normalt vara mellan 500–1000 lux.  

Läs mer om omfäljtsljus.