Operationsrum

Operationssalen har ett enda syfte, ett rum för ingrepp av olika slag. Utformningen av operationssalar har förändrats med tekniken och ljussättningen anpassas för att skapa ett bra arbetsljus och att underlätta synuppgiften för personalen. Med RGBW-lösningar skapar vi synsäkra operationssalar anpassade för den moderna sjukvården där olika moment och situationer får det ljus som är bäst just för den situationen via ett enkelt och intuitivt val på en skärm.

Patientintaget bör ha ett lugnt ljus eftersom hela situationen i sig är stressande för den som ligger där i väntan på operationen. Med en relativt låg nivå med ett varmt ljus utmed rummets väggar skapar vi förutsättningar för att patienten ska känna sig lugn samtidigt som vi har tillräckligt med ljus för att operationen ska kunna förberedas av vårdpersonalen.

För titthålsoperationer använder vi färgat ljus utmed väggarna för att skapa bästa möjliga ljus. Samtidigt belyser vi patientens ansikte med 4000 K/CRI 90 för att skapa förutsättningar för narkospersonalen att se patientens ansikte och hudfärg.

Det gröna ljuset som används mot väggen bakom skärmen består av icke-monokromatiskt grönt ljus och skapar en bra kontrast mot skärmen och ökar synbarheten. Iblandningen av andra våglängder ger en lägre färgmättnad och ger en bättre synkomfort och minskar samtidigt risken för metamerism eller efterbilder, dvs att bilden upplevs ligga kvar på näthinnan

Det orangea ljuset används som övergång mellan de gröna väggarna och övriga ytor med vitt ljus. De orangea fälten minskar risken för metamerism när ögat rör sig från skärmen med den gröna bakgrundsljuset till övriga vita ytor i rummet. Ögats känslighet för orange är ca 50 % högre än för rent rött ljus.

För öppen kirurgi tänder vi upp rummet med en ljussättning som skapar 1000 lux i rummet.

Ljuset håller 4000 K med CRI 90 som skapar förutsättningar att se färger och hudtoner på ett naturligt sätt. Utmed väggarna skapar vi ljus med samma goda kvalitet för att ytterligare öka ljusheten i rummet och skapa ett bra omfältsljus.