Fagerhult_HC_corridor.jpg

Bra ljus i korridoren

Ljuset i korridoren ska inte blända patienten som transporteras i sängen samtidigt som många av personalens arbetsuppgifter faktiskt utförs här. För personalen är det viktigt med relativt höga ljusnivåer, så att man ser vad man har framför sig i korridoren; generellt gäller minst 200 lux på golvet. Ett rumsskapande vertikalljus ger bra ljus utan att blända samtidigt som det underlättar seendet.

Sektor LED i vinkeln mellan tak och vägg sprider ljuset indirekt mot väggar och tak samtidigt som den är väl avskärmad i längdled. Mot motstående vägg Pleiad Wallwasher för att öka vertikalljuset.

Produkter

Notor Opal Dropped som monterats i formationer ger både ljus och orientering genom att markera ingången till patientrummen. Mot motstående vägg Pleiad Wallwasher G3 för en hög andel vertikalljus även på denna.

Produkter

Tänk på det här

Vertikalljus

Används takarmaturer bör de placeras ut mot väggen, dels ur patientsynpunkt med tanke på obehagsbländning för sängliggande, dels med tanke på att skapa ljusa väggar i korridoren för att öka andelen omfältsljus.

Styrning

I korridoren använder man oftast en tidsstyrning som sänker ljuset till en låg grundnivå under natten men som kompletteras med närvarostyrning för att få mer ljus när man rör sig i korridoren. Kan man få till en färgtemperaturstyrning är det naturligtvis det bästa alternativet.