Fagerhult_HC_entrance.jpg

Entré och reception

En välkomnande och väl ljussatt entré är det första som möter oss som besökare. Ljuset hjälper oss att orientera oss och att hitta rätt och får oss att känna oss bekväma. Entrén är det första som patienter, besökare och personal möter och det är viktigt att den upplevs som modern och attraktiv. Sjukhusentrén utformas ofta som ett torg som erbjuder personal och besökare den service som efterfrågas. Därtill ska det bland annat finnas avskilda platser där patienter och besökare kan slå sig ner.

Ljus för orientering

En sjukhusentré har oftast ett bemannat servicecenter för att besökaren ska känna sig välkommen och trygg i att hitta rätt på sjukhuset. Genom att markera servicecentret med ljus är det lätt att hitta och känns välkomnande och inbjudande.

Med ljussättningen kan också mer avskilda platser för väntan, reflektion och samtal definieras.

Ljus för upplevelse

Entrén har oftast en högre takhöjd och låter ljusdesignern arbeta med fler verktyg för att skapa det välkomnande rum vi förväntar oss. De ofta förekommande konstverken accentueras med ljus och pendlade armaturer i olika kluster skapar egna skulpturer av ljus att vila blicken på när vi väntar.