Fagerhult_HC_patient.jpg

Ljussättning för patienter och personal

Ett patientrum är mycket komplext eftersom både patientens och vårdpersonalens behov ska tillfredsställas. Patienten behöver en lugn och stressfri miljö som känns trygg och omhändertagande och som stödjer läkning och välbefinnande oavsett tid på dygnet. Personalen behöver fullgott arbetsljus för att undersöka, behandla, medicinera och föra journal, även det oavsett tid på dygnet.

Under dagtid kompletteras det infallande dagsljuset med ett intensivt, relativt kallt omfältsljus med en stor andel blått ljus. Ljuset skapas av allmänljusdelen i Eira, uppljusdelen i Aluflex Medica och av Pleiad Wallwasher mot motstående vägg. Denna ljussättning dämpar produktionen av melatonin och stimulerar produktionen av kortisol för att stimulera vakenheten under dagen.


Patienttoalett

En patienttoalett hör ihop med patientrummet och ska möta många olika behov. Den utformas för vara lättillgänglig, även för rörelsehindrade, med tillräckligt stora ytor. Den ska samtidig vara lätt att hålla ren. 

Toaletten är en del av patientens sfär och kräver ett bra ljus, både för patienten och personalen. Ett bra allmänljus skapas av Discovery Evo som kombineras med Monitor över spegeln som ger ljus i ansiktet.

Produkter

Under eftermiddagen och kvällen dämpas nivåerna och ljuset blir varmare. Ljussättningen följer rekommendationerna kring ett ljus som stödjer dygnsrytmen och förbereder kroppen för natten genom att släppa fram melatoninproduktionen. Det varma ljuset skapas av uppljusdelen i Aluflex Medica och av Pleiad Wallwasher mot motstående vägg.

Produkter

Även nattetid behövs belysning i patientrummet och då helst ett ljus helt utan inslag av blått för att inte störa den viktiga nattsömnen. Amber är ett ljus där vi helt enkelt plockat bort den blå andelen av ljuset. Genom att ljussätta med låga nivåer av Amber skapar vi tillräckligt med ljus för att personalen ska kunna titta till patienten och för patienten att kunna orientera sig i rummet. Som nattbelysning med amber används bara nedljuset i Aluflex Medica.


Patienttoalett

Ett toalettbesök nattetid kan lätt störa sömncykeln med fel intensitet och färgtemperatur. Under natten används därför bara Monitor med Amber som ger tillräckligt ljus för toalettbesöket utan att dämpa melatoninproduktionen.

Produkter

Vid undersökning krävs ett ljus av minst 1000 lux på sängen och det når vi genom att kombinera ljuset från Aluflex Medica och Eira. Eira har rundstrålande allmänljus och riktat undersökningsljus i en och samma lösning. Pleiad Wallwasher G3 ger kompletterande omfältsljus.

Tänk på det här

Kontroll över ljuset

Patienten ska i största möjliga utsträckning kunna kontrollera sitt eget ljus och välja vilket ljus hen vill ha. På sjukhuset befinner sig patienten i en utsatt situation, beroende av andra, och ju mer man kan kontrollera själv, ju större trygghet. 

Färgval

Vi ser allt oftare patientrum med väggar i starka färger, tänk på att färgen på väggarna också påverkar ljusets färg. Ljusa, attraktiva rum bidrar till att höja stärka patientens humör i den många gånger tråkiga dagliga rutinen i en längre sjukhusvistelse. Utformningen och färgsättningen av rummet tillsammans med bra belysning och försörjningskanaler som har en diskret och inte så teknisk design, bidrar till en trevligare atmosfär.