Guider för belysning inom hälso- och sjukvård

För både patienter och personal är funktionen en avgörande förutsättning. Ett bra utformat ljus bidrar till säkrare diagnoser och bättre behandling men också en miljö där patienterna kan slappna av och känna sig med sin situation.

Patientrum

Ett patientrum är mycket komplext ur ljussättningssynpunkt eftersom både patientens och vårdpersonalens behov ska tillfredsställas.

Läs vår guide till bra belysning i patientrummet  

 

Personalrum

Ett personalrum är personalens egen avslappningsbubbla, en plats för återhämtning och samtal. Rummet behöver därför en ljussättning med både direkt och indirekt ljus.

Se guide för personalrum  

 

Intensivvårdsavdelning

Intensivvård

Intensivvårdsrum blir lätt tekniska och skrämmande för patienten samtidigt som personalen behöver ljus för att vårda. Med rätt belysningslösning kan allas behov tillgodoses

Se guide för intensivvård  

 

Korridor i sjukhus

Korridor

Ljuset i korridoren ska inte blända patienten som transporteras i sängen samtidigt som många av personalens arbetsuppgifter faktiskt utförs här.

Se guide för korridor  

 

Väntrum på sjukhus

Väntrum

Oavsett om vi väntar i egenskap av patient eller som anhörig är väntrummets utformning och ljussättning viktig för att öka trygghetskänslan och minska frustrationen.

Se guide för väntrum  

 

Entré på sjukhus

Entré

En välkomnande och väl ljussatt entré är det första som möter oss som besökare. Ljuset hjälper oss att orientera oss och att hitta rätt och får oss att känna oss bekväma.

Se guide för entré