fagerhult_itrack_hero_1.jpg

Om iTrack

Ett skensystem för flexibla butiksbelysningslösningar

Så fungerar iTrack

Föreställ dig designen och flexibiliteten hos ett skensystem kombinerat med styrkan och installationseffektiviteten i ett samlat ledningssystem. iTrack ger dig det bästa av båda världar – ett kraftfullt, flexibelt och estetiskt tilltalande system. Allmänbelysning, styrning och nödbelysning ingår i en och samma lösning som är enkel att konfigurera, installera och anpassa.

iTrack är optimerat för användning i detaljhandeln. Systemet kan monteras i taket eller pendlat för att skapa en enhetlig profil oberoende av takets egenskaper.

Integration som standard

Tanken med iTrack är att kopplingen ska vara enkel. Tolv ledare ger enastående flexibilitet och valfrihet med upp till tre olika faser, DALI-styrning och inbyggda nödbelysningsfunktioner. Systemet är dessutom kompatibelt med armaturer som inte ingår i det omfattande iTrack-utbutdet. iTrack kan kombineras med adaptrar för trefasskenor från andra ljusföretag, vilket ger ljusdesignern en enorm frihet vid valet av armatur.

Komplett utbud av tillbehör

Den största fördelen med iTrack är skenans kapacitet, som gör det möjligt att använda DALI-styrda armaturer tillsammans med sensorer och nödbelysning.Med styrsystemet DALI kan man enkelt dämpa och reglera belysningen för att spara energi eller skapa en viss stämning. iTracks sortiment av skarvar – I, X, T ochFlex – gör det möjligt att skapa mönster i taket så att belysningen blir så effektiv som möjligt.

Det finns olika upphängningsalternativ beroende på om skenan ska ytmonteras eller pendelmonteras. Det är även möjligt att använda pendlade lysrörsarmaturer
som inte har utvecklats specifikt för iTrack. Hela installationen blir enklare tack vare specialdesignade emLED- och nödbelysningsadaptrar. Med högtalare
placerade på iTrack-skenan kan man spela bakgrundsmusik i butiken utan att behöva dra kablar eller göra extra installationer.

Kraft i ledningarna

Kärnan i iTrack-systemet är den höga ledningskapaciteten. Det finns tre strömkretsar som kan konfigureras så att de leder ström till tre separata faser, ett trefassystem med märkdata på 16 A per fas. Oavsett vilken konfiguration som används kan man välja fas på armaturensutsida. Detta innebär dels att installationsprocessen går snabbare och att belysningens konfiguration kan ändras utan att armaturen behöver avlägsnas.

Snabb och effektiv installation

Idag när kostnaderna för arbete blir allt högre kan det bli dyrt att utföra arbete på plats. iTrack är konstruerad så att installationen ska gå så snabbt och effektivt som möjligt – tidsåtgången för installation är upp till 80 % lägre än för konventionella, fast inkopplade system. Det minskar inte bara totalkostnaden utan också tidsåtgången för att inreda butiken, vilket gör att installationen går snabbt och butiker kan öppnas tidigare. Våra tester har visat att iTrack kan installeras med nio armaturer inom en yta på 60 m² på endast 15 minuter (motsvarar över 45 längdmeter per timme).

Att iTrack kan kopplas in så snabbt ger inte bara fördelar under själva installationen utan under hela systemets livslängd, eftersom systemet kan omkonfigureras så att det
uppfyller de skiftande behoven i lokalerna. Det krävs inga verktyg för att flytta och ändra belysningen. Dessutom kan funktioner som nödbelysning och DALI-styrning när
som helst läggas till i systemet.

Integrerad nödbelysning

Nödbelysningsfunktionerna har stått i fokus under utvecklingen av iTrack - hela fem ledare är avsedda till dessa. Det LED-baserade nödbelysningssystemet emLED är specialtillverkat för iTracks nödfunktioner. Det prisvärda emLED-systemet kan beställas som antingen inbyggt, underhållsfritt system eller för användning med centralbatterier. Med emLED blir antalet batterier i centralsystemet betydligt färre och det krävs inte längre någon separat brandsäker kabelledning. Detta ger lägre kostnader än med ett traditionellt system.

Fagerhults emLED-koncept är baserat på högintensiva LED ljuskällor som används endast vid nödbelysning. Eftersom sådana ljuskällor endast används vid nödfall och testsekvenser tar de nästan aldrig slut. Konceptet ger betydligt högre personalsäkerhet eftersom risken för att nödbelysningen ska sluta fungera är minimal. Med konventionella lösningar används samma ljuskälla vid normaldrift och nödläge, då finns det risk att ljuskällan är förbrukad eller upphör fungera vid en nödsituation.

Användningen av emLED för iTrack ger även minskad batterianvändning, vilket ur miljösynpunkt är en fördel. Om LED-nödbelysning är olämplig i en viss miljö har alla iTrack-armaturer för allmänbelysning inbyggd nödbelysning för drift under tre timmmar. Dessutom kan systemet kopplas samman med DALI för att genomföra avancerade tester centralt.