fagerhult_energisaving.jpg

Spara energi med iTrack

Ljusstyrning som gör skillnad.

Light when you need it

Med iTrack och ljusstyrning kan en butik sänka sin energiförbrukning markant. Tidigare har man kunnat dimma lysrör, men nu har också möjligheterna att styra accentbelysningen förbättrats avsevärt med Marathon LED för iTrack.

Närvarosensorer för energibesparing

Det finns flera sätt att spara energi genom ljusstryrning – vad som är bäst beror på hur butiken ser ut. Med hjälp av närvarosensorer som känner av rörelser och dagsljus kan man undvika att belysningen är tänd när den inte behövs. En molnfri dag när solen lyser rakt mot skyltfönstret kan man dimma belysningen och istället utnyttja det naturliga ljuset samtidigt som man sparar energi.

Vid tillfällen när det är få kunder i butiken kan man göra ytterligare besparingar genom att dimma ned belysningen. Närvarosensorer som känner av när det inte är några kunder i butiken kan med fördel användas - lika väl som att man kan utnyttja möjligheten till att i förhand ställa in olika belysningslägen som man enkelt kan växla mellan. De olika belysningsalternativen kan styras manuellt eller med en timer. Kanske vill du ha svagare belysning innan butiken öppnar, eller under de första timmarna då det inte kommer så många kunder. En annan möjlighet är att koppla belysningssystemet till en sensor vid entrén som känner av hur många kunder som går in i respektive lämnar butiken. När ett förutbestämt antal besökare nås kommer det bäst lämpade belysningsläget att aktiveras.

Dimma belysningen

Belysningen behöver inte vara på full effekt hela tiden om den kan styras. Med iTrack blir detta enkelt. Det märks knappt om man dämpar belysningen med 10 %, - men däremot märks det på energibesparingen som blir 10 %. Att investera i ett iTrack-system är väl motiverat eftersom det finns stora möjligheter att spara energi vilket medför att kostnaden för energi blir längre.

Belysningen utgör till exempel över 30 % av en butiks energikostnader. Med ljusreglering kan man göra stora energibesparingar oavsett tillämpning och iTrack kan styras på många olika sätt.

Olika belysningsnivåer

iTracks trefassystem ger tre olika ljusstyrkor. Man kan enkelt ansluta en armatur till någon av de tre faserna antingen under eller efter installationen genom att välja önskad fas på armaturens adapter. De tre faserna kan styras manuellt, med fjärrdetektorer eller med en kombination av båda så att styrsystemet blir så enkelt som möjligt. 

Till skillnad från traditionella, fasta system som måste struktureras före installationen kan iTracksystemet när som helst konfigureras om och ändras.

DALI ger utmärkt flexibilitet

iTrack-armaturer kan förses med DALI-styrning, vilket ger ett styrsystem med maximal flexibilitet. Då kan man tända, släcka eller dimma belysningen för varje armatur och få en mycket effektiv belysning. iTrack-systemet kan även utrustas med en DALI-multisensor som ger närvarodetektering och dagsljusstyrning överallt.

Med DALI kan man välja fas och gruppera armaturer via en panel istället för att göra det manuellt via adapterns fasväljare.