fagerhult_betaled_700x350.jpg

Innovation från 1990-talet hjälpte Fagerhult att lösa LED-ekvationen.

Ett dubbelparaboliskt bländskydd – för LED. Med Beta Opti har Fagerhult löst en av belysningsbranschens mest kniviga ekvationer. Ledtrådarna fanns i historien och hos det klassiska r5-bländskyddet.

”Det är nu det händer. Efter åratal av resonerande, förberedelser och produktutveckling är LED-teknologin kommersiellt redo. Det är ett oerhört tryck på marknaden just nu och kunderna nöjer sig inte längre med en LED-armatur som ’bara’ har LED men som inte presterar på topp. Idag har alla ögonen på de faktiska totalkostnaderna i relation till ljuskvalitet”, säger Leif Norrby, Product Development Director på Fagerhult.

Under 2000-talet har belysningsbranschen bytt arena. Från att ha varit en konventionell tillverkningsindustri med fokus på konventionella ljuskällor – Fagerhult började till exempel tillverka lysrörsarmaturer på 1950-talet – räknas belysningsföretagen i dag till elektronikindustrin. Omställningen har gått i rekordfart – från T5 till LED på ett drygt decennium – och har ställt helt nya krav på innovationsförmågan. För Fagerhults del blev introduktionen av T5 i mitten av 1990-talet något av ett genrep.

”Vi erbjöds en unik möjlighet att använda det nya effektivare T5-lysröret, som ju också hade mindre dimensioner. Det faktum att vi hade en innovationsdriven kultur i ryggen – Fagerhult har alltid varit öppet för nya tekniker och material – stöttade oss i beslutet, minns Leif Norrby.

Övergången till T5 innebar en rad ljustekniska utmaningar.

”Framförallt handlade det om bländskyddet. Den befintliga reflektortekniken, som byggde på dubbelparaboliska bländskydd i eloxerad aluminium, kunde inte ta tillvara effektivitetsökningen hos T5. Därför valde vi att utveckla ett helt nytt bländskydd med utgångspunkt i den nya ljuskällan.”

 Fagerhult Beta LED lamellas 

Det innovativa r5-bländskyddet byggde på en ny kombination av tvärreflektor, sidoreflektor och toppreflektor, där tvärreflektorns lameller utgjorde förutsättningen för en ökad kontroll av ljusdistributionen. Med hjälp av ny tillverkningsteknik och ett nytt, metalliserat aluminiummaterial kallat Miro, lyckades man skapa ett effektivt bländskydd som förstärkte T5-ljuskällans alla fördelar. Med Miro som material ökade reflektionsfaktorn från 86% till 95%.

”En annan springande punkt var temperaturen inne i armaturen. T5 presterade maximalt vid 35°C, att jämföra med T8 som presterade bäst vid 25°C. Genom att bygga bländskydd och armaturer med innertemperaturer anpassade för T5 fick vi upp effektiviteten ytterligare.”

r5 utvecklades också för att möta de ökade kraven på avbländning.

”Vi insåg att en mindre ljuskälla, som är mer ljusintensiv, också innebär en större bländningsrisk. Den visuella komforten hade länge varit Fagerhults signum och det var inget som vi var villiga att kompromissa bort.”

r5 lanserades 1998. Kombinationen med T5 och elektroniska driftdon blev ny standard på marknaden, men redan 2010 var det dags för nästa generationsskifte. När LED först introducerades som ljuskälla var det i downlights. 2013 lanserade Fagerhult sina första armaturer för allmän- och arbetsplatsbelysning.

”r5-projektet hade lärt oss mycket. Precis som T5 på sin tid, innebar LED en rejäl utmaning. I båda fallen handlade det om nya, relativt outforskade ljuskällor som var mycket ljusintensiva i jämförelse med de konventionella. Vi visste hur vanskligt det var att ta en ny ljuskälla och klä den i en gammal kostym. Om existerande bländskydd och reflektorer inte har kapaciteten att styra och förvalta kraften hos ljuskällan – vilket de inte hade i något av fallen – äventyrade man både effektiviteten och, framför allt, ljuskomforten. Den höga intensiteten hos LED ställde saken på sin spets. Den lilla, intensiva ljuspunkten riskerade att blända på ett helt annat sätt än det långsmala lysröret.”

Det fanns en rad anledningar att vara uppmärksam. De tidiga LED-modulerna varierade mycket i kvalitet – från livslängd och ljusnedgång till färgåtergivning och färgtemperatur. Det faktum att LED-modulerna kräver en effektiv kylning ställer också krav på armaturer som konstruerats just för LED. Annars riskerar man att elda för kråkorna med LED-moduler som går sönder i förtid.

När Fagerhult rullade ut de första stora LED-serierna handlade det därför om armaturer som utvecklats från grunden. Precis som övriga producenter valde Fagerhult att arbeta med mikroprismatiska bländskydd för att möta kraven på energieffektivitet och ljuskomfort.

”Vårt mål har hela tiden varit att skapa ett dubbelparaboliskt bländskydd som ytterligare kan öka upplevelse och prestanda. Därför har vi utvecklat en ny generation r5 som har skräddarsytts för LED.

Beta LED

Beta Opti drar nytta av fördelarna hos Medium Power LED och ger oss helt nya möjligheter till effektiv och ergonomisk styrning av allmän- och arbetsljus.” Beta Opti bygger på en modifierad r5-lamell som, i kombination med sidoreflektorer och en diffuserande film, ger fullständig kontroll över ljusflödet; verkningsgraden har gått från 70 lm/W (T5) till cirka 120 lm/W och siktet är inställt på ännu bättre värden. Bländskyddet finns med två olika moduler: en med direkt ljus samt en belysningstekniskt avancerad kombination av direkt och ett bredstrålande indirekt ljus. ”

Den traditionella långsmala armaturformen utgick från ett lysrör. Med LED blir förutsättningarna annorlunda och därför har vi strävat efter att skapa ett jämnt och uniformt ljus även för långsträckta ytor. Armaturerna med Beta Opti möter avbländningskraven i EN 12464-2, och jag skulle vilja påstå att ljuskomforten är snäppet bättre än vid användandet av konventionella ljuskällor. Rent estetiskt är ett dubbelparaboliskt bländskydd också en välkommen omväxling till de mikroprismatiska och opala bländskydden.”

Lanseringen av Beta Opti-reflektorn är Fagerhults signal att LED-teknologin nu är mogen för fullskalig implementering. Leif Norrby räknar dock med att utvecklingen kommer att fortsätta i samma intensiva takt, men med ökat fokus på kvalitet.

”I genomsnitt lanseras det en ny, mer energi- och kostnadseffektiv LED-version var åttonde månad. En utveckling som vi självfallet måste följa med i. Belysningen kommer också att bli en viktig del av den nya digitala infrastrukturen där connectivity och internet of things är centrala begrepp. En komplex process som vi följer med stort intresse. I framtiden tror jag att vi belysningstillverkare får räkna med att våra arbetsuppgifter förskjuts ytterligare – att vi får en större betydelse som underkonsulter.”

”Men vår viktigaste uppgift även i framtiden blir att värna om den visuella komforten. Det är så lätt att bli fartblind, att låta sig bländas av den snabba utvecklingen av effektivitet och prestanda. LED är en otroligt intensiv ljuskälla och det måste vi ha med oss i allt vi gör. Vi kan inte kasta ut hundra års erfarenhet med badvattnet. Tekniken är till för att tjäna människan.”