fagerhult_lightsources.jpg

Egenskaper ljuskällor

På följande sidor följer en kort sammanfattning över de vanligaste ljuskällorna. Förteckningen är inte fullständig, utan täcker närmast de som förekommer i Fagerhults armatursortiment. Data har samlats från ljuskälletillverkarnas kataloger och kan variera beroende på tillverkare, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Ljusutbyte

En ljuskällas ljusutbyte är förhållandet mellan dess ljusflöde och den elektriska effekt som används. Ljusutbytet fastställs för ljuskällan eller för systemet (ljuskälla och driftdon). Enheten för ljusutbyte är [lm/W]. Observera att det redovisade värdet för ljusutbytet i tabellerna på följande sidor gäller ljuskällan och inte tar hänsyn till driftdonsförluster.

Medellivslängd

Det antalet brinntimmar då hälften av en stor mängd kontrollerade ljuskällor har slocknat. Används för glöd- och halogenlampor.

80 % servicelivslängd

När 80 % av belysningsanläggningens ursprungliga ljusflöde återstår. Nedgång i ljusflöde beror på minskat ljusflöde och förbrukade ljuskällor.

Allmänt färgåtergivningsindex, Ra

Färgåtergivning är ett mått på en ljuskällas förmåga att korrekt återge åtta testfärger i förhållande till ett bestämt referensljus. Ra-index för inomhusbelysning bör vara över 80 och när extra höga krav ställs på god färgåtergivning över 90. Värdet för maximalt god färgåtergivning anges till 100.

Färgtemperatur, K

Färgtemperaturen anger ljuskällans färgnyans och varierar i området 2000–7400 K. 3500–4000 K betraktas som neutralt vitt. Färgtemperatur lägre än 3500 K upplevs som varma och färgtemperaturer högre än 4000 K uppfattas som kalla. För lysrör och urladdningslampor anges ekvivalenta färgtemperaturer.

Färgbeteckning

Ljuskälletillverkarna anger ljuskällans färgegenskaper med en internationell färgbeteckning bestående av tre siffror. Den första siffran står för ljuskällans färgåtergivning och de två sista siffrorna härrör från färgtemperaturen i Kelvin. Dessa bildas genom att färgtemperaturen divideras med 100. En ljuskälla med färgbeteckningen 830 har ett allmänt färgåtergivningsindex mellan 80–89 och en färgtemperatur av 3000 K.