Snabbkopplingssystem

För att underlätta anslutningen av armaturer kan snabbkopplingar av olika fabrikat och modeller användas. Den största fördelen med snabbkopplingssystem är att installationstiden av större belysningssystem/belysningsramper kortas.

Systemen medger även viss flexibilitet, dvs. det kan vara enklare att flytta om redan anslutna produkter utan att ingrepp behöver ske i den fasta installationen.

För att undvika felkopplingar, vilka i värsta fall kan leda till att anslutna produkter antingen skadas eller t.o.m. blir farliga, är det viktigt att snabbkopplingssystemen som finns på marknaden används på rätt sätt, dvs. på det sätt som tillverkaren tänkt sig och utvecklat sitt system efter. Exempelvis skall inte ett 5-poligt kontaktsystem avsett för 3-fas-installation användas istället för 1-fas + styrledare för ljusreglering. För sådana system skall andra kontaktutföranden användas som förhindrar att felkopplingar sker av misstag.

Armatur försedd med chassiekontakt samt T-förgrening. Anslutnings- och skarvled-ning är efter installation låsta med hjälp av plastclips. För att lossa kontakterna krävs verktyg (ex. skruvmejsel). 
 
Fagerhult erbjuder ett flertal produkter med inbyggd snabbkopplingskontakt. Denna kontakt kan antingen vara chassiemonterad eller så levereras armaturen med påmonterad ledning och snabbkopplingskontakt. Samtliga förbindningar är försedda med låsning. För produkter med snabbkopplingskontakt hänvisas till respektive produktsida.
Utvalda delar av vårt sortiment kan på förfrågan levereras med Linectkoppling. Linect är en ny internationell öppen standard som med interface-kopplingar kan anslutas till olika fabrikat av kopplingssystem.

Skarvledning.

T-skarv.

Skarvledning.

H-skarv.