Hallar för tennis har lite annan utformning och andra krav på belysningen än vanliga multihallar. Normalt är 500 lux på spelytan med tillägg för en yta på 2 meter utanför sidlinjen respektive 3 meter bakom baslinjen.

För att undvika bländning vid serve och smash när blicken riktas uppåt placeras armaturerna utmed ytans sidor. Tennis ställer höga krav på vertikalljuset när en liten boll som kommer emot dig mot en föränderlig bakgrund.

Vertikalbelysningen är viktig eftersom du måste se bollen på olika höjder och kunna räkna ut var bollen kommer och reagera snabbt.

Ljusberäkning Tennisshall

22 st Excis LED Asymmetrisk 20 000 lm
Montagehöjd 7 m (armaturerna är vinklade 15° in mot mitten)
Medelbelysning 501 lux på spelytan inklusive omgivande yta.

Lösningen uppfyller jämnhetskraven och bländtal enligt sporthallsstandarden SS-EN 12193:2007 och Måttboken från SKL enligt Klass 2 för träning och tävling i lägre divisioner.

Produkter

Excis LED

Excis är utvecklad för sporthallar med bollskyddscertifiering enligt VDE 0710-13. Finns med olika lumenpaket och ger ett bra, bländfritt ljus även från högre höjder.

Gå till produkt