En hall med en spel- eller aktivitetsyta av 40 x 20 meter för handboll, innebandy, volleyboll, basket, ja vad som helst egentligen. Här gäller att ha tillräckligt ljus på planen, oavsett sport. Normalt ljus vid tävlingar och matcher är 750 lux på golvet och lägre nivåer vid träning eller skolgymnastik. Här finns även krav på vertikala belysningsstyrkor för att kunna se höga bollar och med- och motspelare. I en sådan här hall är naturligtvis placeringen av armaturerna viktig för att undvika störande bländning.

Basketplanen upptar en mindre yta i hallen och är ofta lika mycket show som sport. Här behövs ett ljus som är lite extra för att lyfta stämningen och matchen. Själva basketplanen bör vara mycket ljusare än området runt. Sportbelysning blir showbelysning som kan dimmas och regleras med maximal flexibilitet.

Multihall

En normalt optimerad lösning för stora hallar för handboll, innebandy etc.
32 st Excis LED medelstrålande med ett flöde på 20 000 lumen.
Montagehöjd 7 meter.
Medelbelysning 530 lux.

Lösningen uppfyller jämnhetskraven och bländtal enligt sporthallsstandarden SS-EN 12193:2007 och Måttboken från SKL enligt Klass 2 för träning och tävling i lägre divisioner.

Ljussstyrning i multihallen

Det förekommer naturligtvis många olika varianter på hallar och hur de är byggda rent fysiskt. I sporthallar är det bra att ha med styrning redan i planeringsstadiet, och då är en DALI-styrning det självklara, och i många fall, det enda valet.

Ibland finns en vikvägg i mitten för att kunna dela av för skolgymnastik på två planer, eller så är hallen dubbelt så stor med vikvägg i mitten för att få två fullstora planer.

En del hallar har även möjlighet att dela upp ytan i flera mindre delar och detta bör självklart finnas med i planeringsfasen av styrningen. Delning med vikvägg bör även dela närvarodetekteringen av lokalen.

Tänk på det här

En jämn ljusmatta begränsar de visuella störningarna och blicken kan koncentrera sig på det som sker.

I målgården kan det dock vara idé att lägga extra ljus som kontrasterar och gör det lätt att sikta. Vertikal­ljuset bidrar till rumsskapandet, precis som i andra miljöer.

Ljusstyrningsförslag

Beroende på utförande kan både traditionella eller mer avancerade DALI-lösningar komma i fråga.

Att tänka på

Armaturerna i en sporthall måste vara robusta och säkra med tåliga bländskydd. Dagsljus- och närvarostyrning sparar energi i lokaler med mycket men oregelbunden aktivitet. Ta hänsyn till eventuella vikväggar redan i planeringen.

Produkter

Excis LED

Excis är utvecklad för sporthallar med bollskyddscertifiering enligt VDE 0710-13. Finns med olika lumenpaket och ger ett bra, bländfritt ljus även från högre höjder.

Gå till produkt