extrabild__5_.jpg

Belysningslösningar för inomhusport

Hallar för padel har en något annorlunda utformning och ställer andra krav på belysningen än för vanliga multihallar.

Padel ställer höga krav på vertikalljuset och en jämnhet i ljusflödet, när en liten boll kommer emot dig och bakgrunden ständigt förändras. Vertikalbelysningen är viktig eftersom du måste se bollen på olika höjder och snabbt kunna räkna ut var bollen kommer och reagera därefter.

En asymmetrisk belysningslösning används för att undvika att bli bländad vid spel när blicken riktas uppåt. Därför placeras armaturerna utmed planens sidor och ljuset riktas inåt. 

Illustration_padelhall.jpg

10 st Fagerhult 18457-402 Excis LED Asym 4000K
Montagehöjd 7 m (armaturerna ger asymmetriskt ljus in mot mitten)

Reflektionsfaktorer 50/30/20 

Emed[lx]       Emin / Emed
589               0.717

Produkter

En hall med en spel- eller aktivitetsyta av 40 x 20 meter för handboll, innebandy, volleyboll, basket, ja vad som helst egentligen. Här gäller att ha tillräckligt ljus på planen, oavsett sport. Normalt ljus vid tävlingar och matcher är 750 lux på golvet och lägre nivåer vid träning eller skolgymnastik. Här finns även krav på vertikala belysningsstyrkor för att kunna se höga bollar och med- och motspelare. I en sådan här hall är naturligtvis placeringen av armaturerna viktig för att undvika störande bländning.

Basketplanen upptar en mindre yta i hallen och är ofta lika mycket show som sport. Här behövs ett ljus som är lite extra för att lyfta stämningen och matchen. Själva basketplanen bör vara mycket ljusare än området runt. Sportbelysning blir showbelysning som kan dimmas och regleras med maximal flexibilitet.

Multihall

En normalt optimerad lösning för stora hallar för handboll, innebandy etc.
32 st Excis LED medelstrålande med ett flöde på 20 000 lumen.
Montagehöjd 7 meter.
Medelbelysning 530 lux.

Lösningen uppfyller jämnhetskraven och bländtal enligt sporthallsstandarden SS-EN 12193:2018 och Måttboken från SKL enligt Klass 2 för träning och tävling i lägre divisioner.

Ljussstyrning i multihallen

Det förekommer naturligtvis många olika varianter på hallar och hur de är byggda rent fysiskt. I sporthallar är det bra att ha med styrning redan i planeringsstadiet, och då är en DALI-styrning det självklara, och i många fall, det enda valet.

Ibland finns en vikvägg i mitten för att kunna dela av för skolgymnastik på två planer, eller så är hallen dubbelt så stor med vikvägg i mitten för att få två fullstora planer.

En del hallar har även möjlighet att dela upp ytan i flera mindre delar och detta bör självklart finnas med i planeringsfasen av styrningen. Delning med vikvägg bör även dela närvarodetekteringen av lokalen.

Tänk på det här

En jämn ljusmatta begränsar de visuella störningarna och blicken kan koncentrera sig på det som sker.

I målgården kan det dock vara idé att lägga extra ljus som kontrasterar och gör det lätt att sikta. Vertikal­ljuset bidrar till rumsskapandet, precis som i andra miljöer.

Ljusstyrningsförslag

Beroende på utförande kan både traditionella eller mer avancerade DALI-lösningar komma i fråga.

Att tänka på

Armaturerna i en sporthall måste vara robusta och säkra med tåliga bländskydd. Dagsljus- och närvarostyrning sparar energi i lokaler med mycket men oregelbunden aktivitet. Ta hänsyn till eventuella vikväggar redan i planeringen.

Produkter

Ishockey är en av de snabbaste lagsporterna och kräver mycket ljus, både för spelare, domare och publik. Det gäller att kunna uppfatta vad som händer. I lägre serier beräknas ofta med 500-600 lux på isen, vid TV-sändningar i högre serier minst 1000 lux men i flera fall även högre. Dessutom vill man kunna styra ljuset beroende vad som sker, vid line-upen arbetar man ofta med lägre nivåer och någon form av spotlights som följer spelarna, likaså i pausen. Det gäller att använda ett lämpligt system för ljusstyrning.

Lösning med 600 lux

Lösningen uppfyller jämnhetskraven enligt sporthallsstandarden SS-EN 12193:2018 klass 2, och är en nivå som ofta används för träning och tävling i lägre divisioner.

Hockeyhall

68 st Induflex bredstrålande 21 000 lm.
Montagehöjd 7 meter. 
Medelbelysning 600 lux på isen.

 

Lösning med 1200 lux och 1500 lux

Följande är exempel på två vanligt förekommande nivåer för spel i högre divisioner, där även TV-sändningar kan förekomma.

Lösning med 1200 lux

Hockeyhall

136 st Induflex medelstrålande 21 500 lm.
Montagehöjd 11 meter.
Medelbelysning 1200 lux på isen.

 

Lösning med 1500 lux

129 st Induflex medelstrålande 21 500 lm i de fem mittersta raderna.
46 st Induflex smalstrålande 21 500 lm i den yttre raden på respektive sida. 
Montagehöjd 11 meter.
Medelbelysning 1500 lux på isen.

Produkter

Hallar för tennis har lite annan utformning och andra krav på belysningen än vanliga multihallar. Normalt är 500 lux på spelytan med tillägg för en yta på 2 meter utanför sidlinjen respektive 3 meter bakom baslinjen.

För att undvika bländning vid serve och smash när blicken riktas uppåt placeras armaturerna utmed ytans sidor. Tennis ställer höga krav på vertikalljuset när en liten boll som kommer emot dig mot en föränderlig bakgrund.

Vertikalbelysningen är viktig eftersom du måste se bollen på olika höjder och kunna räkna ut var bollen kommer och reagera snabbt.

Ljusberäkning Tennisshall

22 st Excis LED Asymmetrisk 20 000 lm
Montagehöjd 7 m (armaturerna är vinklade 15° in mot mitten)
Medelbelysning 501 lux på spelytan inklusive omgivande yta.

Lösningen uppfyller jämnhetskraven och bländtal enligt sporthallsstandarden SS-EN 12193:2018 och Måttboken från SKL enligt Klass 2 för träning och tävling i lägre divisioner.

Produkter

En squashhall skiljer sig lite från andra hallar eftersom även väggarna är spelyta där bollen kan studsa och därför är det viktigt att beakta även väggarnas belysningsstyrka och jämnhet vid beräkning. Armaturerna bör placeras minst en meter ut från sidoväggana för att undvika bländning.

Vertikalbelysningen är viktig eftersom du måste se bollen på olika höjder och kunna räkna ut var bollen kommer och reagera snabbt.

Squashhall

8 st Excis LED bredstrålande 12 000 lm
Montagehöjd 5,6 m
Medelbelysning 760 lux på spelytan, 506 lux på främre väggen, 470 lux på sidoväggar och 420 lux på bakväggen.

Lösningen uppfyller jämnhetskraven och bländtal enligt sporthallsstandarden SS-EN 12193:2018 och Måttboken från SKL enligt Klass 1 för tävling i högre divisioner.

Produkter

Standard för sportbelysning

Liksom på många andra områden finns en standard för belysning av sportanläggningar. Standarden SS-EN 12193:2018, Ljus och belysning – Sportbelysning, definierar kraven för belysning för olika sporter indelat i tre klasser där man kan hitta ljusnivåer för skolidrott, träning och tävlingar på olika nivåer.