Bild på klassrum med Fagerhult DTI LED

Den här lösningen för klassrum hör till marknadens bästa – och är fortfarande ett utmärkt val. Rummet har en väl avvägd kombination av direkt ljus mot arbetsytan och omfältsljus mot väggar och tak. De pendlade armaturerna, distribuerar effektivt ljuset utan att blända.

För att ljusnivåerna ska bli tillräckligt höga rekommenderas flera armaturrader i klassrummet. Genom att ha flera dagsljussensorer kan vi säkerställa att alla elever i rummet får tillräckligt med ljus – samtidigt som energiförbrukningen minskar. För att underlätta lärarens arbete har tavlan utrustats med en separat belysning och rummet kan förses med förprogrammerade ljusscenarion.

Produkter

DTI LED Type 2

En pendlad arbetsplatsarmatur som skapar direkt/indirektljus. Beta Opti-bländskydd på direktljuset ger hög effektivitet och optimal ljuskomfort.

Gå till produkt

Lento LED

En armatur för ljussättning av tavlor och whiteboards med en kontrollerad ljusbild. Lento LED skapar en hög ljuskomfort med en mjuk gradient mellan belysta och obelysta ytor.

Gå till produkt