fagerhult_classroom_lesson_hero.jpg

Bryt normen – våga mer ljus i klassrummet

Ett klassrum är en arbetsplats fylld med aktivitet och rörelse. Eleven flyttar ständigt fokus från läraren framme vid tavlan, till bänken och gruppen eller datorskärmen. Här är det viktigt med en bra belysning som ger pigga elever.

Bild på klassrum med Fagerhult DTI LED

Den här lösningen för klassrum hör till marknadens bästa – och är fortfarande ett utmärkt val. Rummet har en väl avvägd kombination av direkt ljus mot arbetsytan och omfältsljus mot väggar och tak. De pendlade armaturerna, distribuerar effektivt ljuset utan att blända.

För att ljusnivåerna ska bli tillräckligt höga rekommenderas flera armaturrader i klassrummet. Genom att ha flera dagsljussensorer kan vi säkerställa att alla elever i rummet får tillräckligt med ljus – samtidigt som energiförbrukningen minskar. För att underlätta lärarens arbete har tavlan utrustats med en separat belysning och rummet kan förses med förprogrammerade ljusscenarion.

Produkter

Önskar man ett renare undertak kan man arbeta med en infälld lösning. Värt att tänka på är att man bör flytta ut armaturerna längre ut mot väggarna för att få mer ljus på väggarna. Även i denna lösning är det viktigt att komplettera med en väl avbländad tavelbelysning.

Även i en infälld lösning bör man installera ljusstyrning, exempelvis någon e-Sense lösning där man kan styra de olika armaturraderna separat och även skapa olika ljusscenarier för olika ljussättningar eller AV-ljus. Likasom i alla arbetslokaler ska man se till att man väljer armaturer med bra avbländning.

Produkter

Tänk på det här

Vi på Fagerhult tycker att nivåerna i belysningsstandarden är ett bra steg på vägen. Men vill du dra fördel av ljusets positiva effekter fullt ut, så behövs det mer ljus än vad lagen kräver. Här är våra rekommendationer.

Omfältsljus ger bättre betyg

Fagerhults forskning visar att en avvägd kombination av direkt ljus mot arbetsytan och indirekt ljus mot tak och väggar, så kallat omfältsljus, ger bättre betyg – utan att öka energiförbrukningen. Dagsljus- och närvarostyrning optimerar energianvändningen och kompenserar det högre omfältsljuset.

Läs mer om forskningen

Mer ljus på tak och vägg

På taket anger standarden 30 lx som krav och rekommenderar lägst 50 lx. För att uppnå de positiva effekter som redovisats i Fagerhults studier förespråkar vi 300 lx med indirekt ljus i taket. Det ger ett bra omfältsljus och piggare elever som presterar bättre. Standarden anger en belysningsstyrka på lägst 50 lx som krav och lägst 75 lx på väggen. Vi förespråkar 250 lx.

Ljus på arbetsytan

Direkt ljus från armaturerna från Fagerhult ger alltid 500 lx på bordet. Det underlättar synuppgiften.

Tavelbelysning

Tavlan längst fram i rummet har egen belysning där vi rekommenderar 500 lx. För att underlätta lärarens arbete kan systemet förses med programmerade ljusscenarion.

Cylindrisk belysningsstyrka

Den cylindriska belysningsstyrkan påverkar möjligheten att tolka ansikten, händelser och föremål. Standarden anger en cylindrisk belysningsstyrka på lägst 150 lx.

Installera flera armaturrader

För att ljusnivån ska bli tillräcklig rekommenderas flera armaturrader i klassrummet. Genom att varje rad förses med sensorer för dagsljusstyrning får eleverna tillräckligt med ljus, samtidigt som energiförbrukningen minskar.

Anpassa antalet armaturrader efter rummets storlek

Anpassa belysning efter vad som sker i rummet I klassrum där man arbetar med form och färg är färgåtergivningen viktig. Standard på färgåtergivningsindex är Ra 80, men en bildsal kan behöva värden på över 90. Undervisning i slöjd, bild, teknik och kemi kan kräva specialanpassad belysning.

Undvik bländning

Armaturerna bör ha bra reflektorer som distribuerar ljuset effektivt och hindrar bländning. Tänk på att äldre människor behöver högre ljusnivåer än yngre. Med stigande ålder ökar också risken för bländning. I miljöer med bildskärmsarbete krävs också ett ljus som inte skapar reflexer och skuggor i skärmen.

Ljusstyrning och energiberäkning

Genom att medvetet optimera energianvändningen gör man också en insats för miljön, lokalt och globalt. Det ställs krav på att belysningen ska vara reglerbar i klassrum samt uppfylla energikraven i EN 15193:2007. Vi har ett stort urval av ljusstyrning. Se dem här