fagerhult_skola_miljo_18.jpg

Tryggt utomhusrum fullt av liv

Skolgården är en stor och viktig del av skolan. Miljön ska gå att överblicka och upplevas som trygg för alla som vistas på platsen. Dessutom ska skolgården gå att använda på ett säkert sätt även efter det att mökret har fallit.

Stolparmaturer ger ett bra allmänljus medan lägre pollare underlättar orienteringen i anslutning till gångar och andra kommunikationsytor. Använd fasaderna för att mjuka upp övergången mellan ute och inne; vägg- och takarmaturer skapar ett behagligt vertikalljus och trollar bort upplevelsen av mörkret som en kompakt vägg.

Produkter

Tänk på följande

Belysningen får inte blända.

Använd belysning på olika höjder - både pollare, stolparmaturer och strålkastare - för att definiera utomhusrummet. Det ger ett trevligare intryck.

Alla barn har olika förutsättningar. Skolgården ska passa både små och stora barn men även de med funktionsnedsättningar.

Välj en robust armatur som klarar av både tuffa lekar och hårda bollar.