fagerhult_retail_lightguide_shopping_centres.jpg

En trygg atmosfär

Ljuset i ett köpcenter bör skapa en trygg atmosfär. Den här miljön behöver stödja både kundernas behov men även upplevelsen av arkitekturen; belysningen bör inte ta för mycket uppmärksamhet bort från butikerna. Använd ljussättning för att förstärka former och arkitektur. Ljussätt vertikala ytor för att vägleda kunden. Läs mer om hur man belyser olika områden i köpcentret genom att klicka på flikarna nedan.

Attrahera, imponera och välkomna! Det finns ingen anledning att ändra arkitekturens uttryck. Följ köpcentrets tema. Det kan störa om ljuset inte stämmer överens med arkitekturen.

Se till att entrén är tydligt markerad. Det kan göras med ljus som en effekt, till exempel med en lysande yta. Den kan också förstärkas med belysning, som en väl belyst skylt eller med färgat ljus.

Direkt riktat ljus har ett dramatiskt uttryck och kommer att skapa ett kontrastrikt intryck. Mjukt ljus från stora ytor skapar en jämn belysning med gradient skuggning.

Produkter

I restaurangtorg och allmänna områden där människor vistas under en längre tid är det viktigt med ett behagligt ljus. Ljuset ska kännas naturligt, men ändå förstärka omgivningen. Besökarna bör få en riktig uppfattning av omgivningen för att kunna känna sig bekväma och för att kunna njuta av sitt besök. Genom att belysa vertikala ytor kan man skapa en förståelse för rummet och dess dimensioner.

Produkter

Det här är ett område för förflyttning mellan olika områden och belysningen bör därför inte konkurrera med butikerna. Samtidigt ska gångstråken hjälpa kunderna att se vägen tydligt, för att träffa andra människor och hjälpa dem att tolka sin omgivning.

För att ge dessa områden mer liv, använd en skenmonterad spotlight. Denna typ av armatur gör området kontrastrikt och gångstråket kommer att framstå som mer behagligt och bekvämt.

Produkter