Korridor

Korridortransporter är extra känsliga. Belysningen får därför inte blända patienten i sängen, och för stora kontraster och skillnader i ljushet mellan rummets ytor bör undvikas. För personalen är det viktigt att ljusnivåerna är goda, så att man ser vad man har framför sig i korridoren

Vidi korridorarmatur med indirekt ljusspridning mot väggar och tak för god visuell kommunikation.
Väggarmatur Wallwing för kompletterande vertikalljus och vägledning på motstående vägg.

Produkter

Vidi 1

En korridorsarmatur med T5 som monteras i mötet mellan tak och vägg. Ljuset distribueras i tak och på vägg för en varierad ljusupplevelse och tydlig rumskänsla.

Gå till produkt

Wallwing

En väggarmatur i två utföranden som sprider ljuset nedåt/utåt. Den tydliga formen och de små måtten gör Wallwing till ett bra val i korridorer.

Gå till produkt

Notor infälld LED Opal dropped, infälld allmänljusarmatur monterad i en obruten linje. På motstående vägg Pleiad Wallwasher G3 för en hög andel vertikalljus.

Produkter

Notor infälld LED Opal dropped

En infälld armatur för alla typer av undertak. Det opala bländskyddet sänker sig ner under takets yta och skapar omfältsljus i taket. Singel eller rampmontage.

Gå till produkt

Pleiad Wallwasher G3

En asymmetrisk downlight för ljussättning på väggar med ett ljus som når ända upp till takvinkeln. Finns även med Tunable White för dynamiskt ljus.

Gå till produkt

Tänk på det här

Ljus som vägleder

Direkt ljus ned på golvet fungerar som vägledning medan högre ljusnivåer i anslutning till de möblerade ytorna skapar ett rum i rummet och underlättar synuppgiften.

En högre andel omfältsljus i form av indirekt belysning i taket och vertikalljus på väggarna, gör det lättare att orientera sig och identifiera ansikten och objekt som passerar. Planeringen styrs av europastandarden EN 12464-1 som lägstanivå.

Tänk på bländningen

Korridortransporter i sjukhus är extra känsliga. Belysningen får därför inte blända patienten i sängen, och för stora kontraster och skillnader i ljushet mellan rummets ytor bör undvikas.

För att minimera obehagsbländning – placera armaturerna ut mot vägg.

Viktigt med bra ljusnivåer

För personalen på ett sjukhus är det viktigt att ljusnivåerna är goda, så att man ser vad man har framför sig i korridoren; generellt bör ljusnivån vara minst 200 lux på golvet. Den cylindriska belysningsstyrkan är väsentlig för att skapa en god och naturlig visuell kommunikation. Ett rumsskapande vertikalljus ger goda ljusnivåer utan att blända och underlättar synuppgiften.

Styrning efter närvaro

I korridoren använder man oftast en tidsstyrning som sänker ljuset till en låg grundnivå under natten men som kompletteras med närvarostyrning för att få mer ljus när man rör sig i korridoren.

I skolans kommunikationsytor fungerar oftast en traditionell DALI-lösningar bäst, i trapphus är e-Sense Move lämpligt.

Förebygg skadegörelse

Takmonterad belysning minskar risken för slitage och skadegörelse i rum där många människor rör sig.